Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. DTU's hovedadresse er i Kgs. Lyngby. Men der er undervisning af studerende både på DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus, og derudover har DTU en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.
Universitetet har ca. 5.000 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder knap 1.100 ph.d.-studerende. Hertil kommer godt 9.000 bachelor- og kandidatstuderende. DTU’s uddannelsesudbud dækker de fleste ingeniørfaglige discipliner på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Med omfattende forskningsaktiviteter inden for klassiske ingeniørdiscipliner og nye særligt lovende forskningsfelter sikrer DTU et højt internationalt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab.
 
Universitetets forskningsbaserede rådgivning omfatter bl.a. rådgivning af ministerier og styrelser, danske og internationale organisationer, indsamling og analyse af data, diagnostiske specialanalyser og en række funktioner i tilknytning til det veterinære smitteberedskab.
 
DTU's innovationssystem strækker sig fra forskning og undervisning over patentering og licensering til industrielt samarbejde og forskerparkaktiviteter.

Kort og godt

Adresse

Anker Engelunds vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Region

Hovedstaden

Telefon

51419733

Mere information