Ph.d.-battle og åbent hus(c)

Ph.d.-battle og åbent hus(c)

Oplev tre ph.d.-studerende med tilknytning til Holbæk

Kl. 15:30
Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter v/Sara Fokdal Lehn
Akut indlæggelse er en stressfyldt oplevelse for ældre, og det øger risikoen for bl.a. funktionsnedsættelser. Projektet undersøger, hvordan man kan finde frem til de ældre patienter, der er i risiko for at blive indlagt igen, og undersøger en landsdækkende indsats, hvor en ekstraopfølgning fra den ældres praktiserende læge og en hjemmesygeplejerske skal forebygge indlæggelser.

Kl. 16:00
Nyttig viden og industriel revolution v/Thomas Palmelund Johansen
I den tidlige industrialisering opstod et stærkt behov for at forklare, hvad fremtiden skulle bringe. Dengang, som i vore dages tale om en ny industriel revolution, stod uddannelse og videnskab centralt i disse forestillinger. Projektet undersøger kampen for at definere 'nyttig viden' og folkeoplysning som svar på de brændende spørgsmål om maskinernes betydning i 1830'ernes England.

Kl. 16:30
Designtilgange til udvikling af undervisning og uddannelse v/Peter Gundersen
Hvad vil det sige at designe undervisning? Hvad ændrer sig, hvis undervisere arbejder designinspireret? Projektet kortlægger grundlæggende designforståelser i designbaserede pædagogiske tekster og ser på fremadrettede potentialer ved at arbejde designbaseret i undervisnings- og uddannelsessammenhænge.

Kort og godt

e HUSC Holbæk Uddannelses- og Studiecenter
g mandag 24/4 15:00-17:30

Emner:

Kultur og Samfund, Teknologi og Innovation, Krop og Sundhed

Format:

Andet, Åbent hus

Målgruppe:

Voksne, Unge

Region:

Sjælland