Arrangørprofiler

Munkebjergskolens Observatorium

Munkebjergskolens Observatorium har eksisteret siden 1934 og er det eneste observatorium på Fyn, som holder forevisninger for folkeskoleelever, gymnasieelever og øvrige interesserede.

Hans Knudsens Instituttet /HKI

HKI er en socialøkonomisk virksomhed der har en mission om "at alle har ret til et arbejdsliv". Vi har en række forskellige tilbud: Afklaring af borgeres arbejdsevne og sikre kvalifikationer der bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet, uddannelsesgodkendt (indenfor: kontor, kantine, møbelsnedker, metal og cykelværksted), beskyttet virksomhed (for førtidspensionister) og en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Kulturbrugsen

Foreningen har det almennyttige formål: at varetage lokalsamfundets interesse ved at danne ramme for et synligt fællesskab og samhørighed blandt fastboende borgere, sommerhusbeboere, gæster og interessenter i Sebbersund og omegn. Kulturbrugsen skal være et åbent samlingssted for alle mennesker i alle aldre. Kulturbrugsen skal inspirere til aktiv deltagelse, afslapning og nydelse. Kulturbrugsen skal formidle områdets historie bl.a. vikingetid. Kulturbrugsen vil arbejde for at styrke demokratisk dannelse og medborgerskab blandt børn og unge. Kulturbrugsen skal tage initiativ til at blive eller danne en selvejende institution samt søge midler til huset og dets aktiviteter samt stå for driften af huset.

Frederiksberg Lokalråd

Frederiksberg Lokalråd - Sorø - har som sit primære formål er at søge indflydelse, skabe opmærksomhed om og tage initiativer på inden for geografien Frederiksberg (Sorø) på områder som: - planlægning og projektering af nye boligområder, - trafikforhold, herunder spørgsmål om trafiksikkerhed, cyklestier, fortove og kollektiv trafik m.v., - den fysiske planlægning, herunder udlægning og indretning af rekreative arealer, forsyningen af offentlige tilbud på det kulturelle og sociale område, - øvrige områder af almen interesse for Frederiksberg.

Dansk Mensendieck Forbund

Dansk Mensendieck Forbund er en forening af Mensendieckinstruktører. Undervisere, der formidler træningsøvelser der tager sit udgangspunkt i bevægeapparatet og den måde vi er designet til at bruge muskler og led.

FBL Mangemnet Ltd, samt flere

FBL er privat virksomhed med focus på Forretningsudvikling i smarbejde med Sønderborg Nyt og enten Sønderborg Iværksætter Service (Vækstrådet fro Sønderborg) eller Erhvevs Akademiet Sydvest, Vi vil fokuser på at få beder forståelse imellem forsker og mellem store erhvevsvirksomhedr

Medietanken / Plusfonden 2013

Medietanken er et topmoderne og lækkert kultur- & konferencested ved TV MIDTVEST i Holstebro. Vi kan tilbyde en multimediesal / auditorium med 96 siddepladser, der egner sig rigtig godt til foredrag, konferencer, kurser, intime shows, koncerter og specielt også til filmvisning, da den rummer top professionelt udstyr til film, video og præsentationer. Lærredet er 8 x 4,5 m, lyd i THX-standard, taleanlæg og teleslynge.

Greve Museum

Greve Museum er et egns- og udviklingsmuseum, der særligt har fokus på hedebokulturen i 1800-tallet og forstadens udvikling i det 20. århundrede.

MyClinic

Softwarefirma elektroniske patientjournaler

University College Sjælland (UCSJ)

University College Sjælland er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 650 medarbejdere, 8.500 fuldtidsstuderende og 3.500 i efteruddannelse.

DESIGNSKOLEN KOLDING

Designskolen Kolding er et internationalt talentværksted for udvikling dansk design. Vi arbejder i øjenhøjde, tror på ligeværd og respekterer forskellighed.

Den Hirschsprungske Samling

Den Hirschsprungske Samling er et kunstmuseum med en unik samling af dansk kunst fra det 19. århundrede fra guldalderen til skagensmalerne og symbolisterne. Museet afholder skiftende særudstillinger, omvisninger, foredrag og aktiviteter for børn.

Skive Bibliotek

Skive Bibliotek ligger i Skive Midtby i lokaler der er bygget til biblioteket i 2007. Biblioteket har ikke nogen filialer, men betjener oplandet med 2 bogbusser og en bogbil.