Arrangørprofiler

IDA Sundhedsteknologi

Er organisationen er for ingeniører og civilingeniør, Ph.d. og for personer der arbejder inden for tilsvarende fagområder.

Innovest

Innovest er et innovationscenter som blandt andet har til formål at øge vidensniveauet i lokalområdet i en kombination af uddannelse, erhverv, iværksætteri og forskning.

Institut for Produktionsdyr og Heste

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er et af tre institutter på husdyr- og veterinærområdet ved Københavns Universitet. Den faglige organisation består af Universitetshospitalet for Store Husdyr og fire disciplinorienterede sektioner: Medicin og Kirurgi, Produktion og Sundhed, Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse samt Veterinær Reproduktion og Obstetrik.

Kattegatcentret

Kattegatcentret er et offentligt akvarium, som ligger i Grenaa.

KEA

KEA udbyder videregående uddannelser på akademi- og professionsbachelorniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet. Men vi synes egentlig, det er vigtigere at fortælle dig, at KEA leder efter mønsterbrydere, der kan og vil udfordre status quo for at skabe en bedre verden med teknik og design.

Københavns Kommune, BUF, Afd. for Bæredygtig Udvikling

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning administrerer landets største skolevæsen og har en lang række tilbud til skolerne i kommunen. Afd. for Bæredygtig Udvikling (ABU) driver en række Natur- og Miljøskoler, hvor der tilbydes aktive og praktiske undervisningsforløb i natur- og miljøemner. Desuden gennemføres en række kampagner om affald, energi og klima, der enten gennemføres med ABU's medarbejdere eller i samarbejde med vore miljøtekniske anlæg og ressourcecentre

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv er et byarkiv. Arkivet indsamler arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og dens udvikling. Det ældste dokument er et privilegium til byen København og stammer fra 1275. Det nyeste er elektroniske data, afleveret til arkivet i år.

Lederne

Lederne er en faglig organisation for ledere og betroede medarbejdere. Lederne har ca. 110.000 medlemmer og sætter ledere og ledelse på dagsordenen. Lederne har hovedsæde i København og 19 lokalafdelinger i hele landet.

Lillebæltskolen i Middelfart

Som skolebestyrelsesmedlem ønsker jeg at bruge Forskningens Døgn til at markere en åben skole med mange anvendelsesmuligheder. Som interesseret forælder og nysgerrig samfundsborger mener jeg, at Forskningens Døgn naturligt hører til på en folkeskole,

MIND FACTORY by ECCO

Innovationshuset MIND FACTORY by ECCO er en selvejende institution og drives af EUC Syd, VUC Syd, Tønder Handelsskole, Tønder Gymnasium, ECCO og Tønder Kommune. Huset en gave til uddannelserne i Tønder fra ECCO Sko A/S.