Gymnasieprogram

Gymnasieprogram

Gymnasieprogrammet har til formål at få unge til at debattere og tage stilling til forskningsetiske problemstillinger der relaterer sig til deres hverdag og som potentielt vil kunne til at ændre de grundlæggende vilkår for menneskelivet. Det kan f.eks. omhandle en række nye celle- og genteknologier, som på forskellig vis er forbundet med sygdomsbehandling af mennesker eller om fødevarer og klima.

Programmet bestå af undervisningsmateriale som udarbejdes af Det Etiske Råd. Undervisningsmaterialet giver gymnasieeleverne indblik i et aktuelt og samfundsrelevant emne. Derudover afholdes der et debatarrangement hvor medlemmer af Det Etiske Råd, forskere fra forskellige fagområder belyser og udfordrer hinandens standpunkter omkring disse teknologier og de etiske problemstillinger de kan medføre. Hele debatarrangementet Livestreames til deltagende gymnasieklasser, som også vil have mulighed for at stille spørgsmål til panelet. 

Undervisningsmaterialet kan indgå i fagene biologi, filosofi, religion og samfundsfag, og kan evt. suppleres af mere uddybende litteratur. Undervisningsmaterialet kan også anvendes i forbindelse med tværfaglige forløb i almen studieforberedelse (AT), hvor disse fag kan indgå. Eller et af fagene kan kombineres med engelsk eller dansk med inddragelse af skønlitterære tekster relateret de scenarier, som introduktion af nye teknologier kan medføre. Undervisningsmaterialet er som udgangspunkt bygget op omkring de faglige mål for biologi, filosofi, samfundsfag, geografi og religion.

Gymnasieprogrammet er et samarbejde mellem sekretariatet for Forskningens Døgn og Det Etiske Råd.

Tema for gymnasieprogrammet 2017


Udryddelse af skadedyr og -arter med genteknologi

Onsdag den 26. april inviterer Forskningens Døgn i samarbejde med Etisk Råd landets gymnasier til at deltage i en debat med førende forskere og etikere om brugen af gene drives, en teknik inden for genteknologien, der gør det muligt at ændre permanent på arveanlæggene i dyr og planter.

Potentialet for anvendelsen af gene drives er enormt, men foreløbigt meget usikkert, og risici for utilsigtede virkninger er større end ved traditionelle GMO’er.

Gymnasieeleverne fik indsigt i dette helt nye forskningsområde, og lejlighed til at diskuterer spørgsmål som: Bliver det nogen sinde muligt at gardere sig imod uforudsete bivirkninger og misbrug? Og har mennesket ret til at ændre så grundlæggende ved naturen?