Importerede foredrag

Foredrag importerede fra den gamle version af sitet.
COX i kulissen

Svagt smertestillende lægemidler, som eksempelvis aspirin/magnyl, eller nyere midler som ibuprofen, diklofenak og nabumetonkan, kan købes som håndkøbsmedicin. "Hjertemagnyl" har en beskyttende virkning mod blodpropper. Nye data tyder på, at andre midler i denne medicingruppe har en direkte skadelig virkning på kredsløbet, mest udtalt for de såkaldte COX-2-hæmmere (COXIBs), der er mistænkt for at fremkalde blodpropper i hjernen. Lægemidler i denne gruppe påvirker også nyrerne, mavesækken og fertiliteten.

Brændselsceller og elektrolyse: en del af løsningen på fremtidens energiudfordringer

Vi kan ikke med sikkerhed forudsige, hvordan vores samfund vil se ud om 50-100 år. Vil vi alle bo i gigantiske storbyer og transporteres rundt i flyvende biler? Selv uden at kende svaret, kan vi sikkert sætte et rent miljø og lige så mange – måske endda flere – bekvemmeligheder som i dag, på ønskelisten. Sidstnævnte vil uden tvivl koste mere energi – specielt strøm, som skal laves på forsvarlig vis fra vedvarende energikilder.

Forhandling – ny viden om hvad der sker i forhandlerens hoved

Mange mennesker tror, at man forhandler ved at komme med overbevisende argumenter. Det er forkert. Man forhandler ved at finde ud af, hvordan den anden part opfatter sine behov, for man kan gøre noget ved den slags opfattelser. Men det kræver en særlig form for kommunikation.

Verdens 7000 sprog

Der er omkring 7000 sprog i verden og omkring syv milliarder mennesker. Halvdelen af verdens sprog tales af færre end 3000 mennesker, og mange sprog er nu truede.

Kan enzymer redde menneskeheden?

Vores storforbrug af energi, vand og materialer står højt på den globale dagsorden som et stort problem. Derfor skal der findes nogle løsninger. Her er enzymer en del af svaret.

Strafferet og kriminologi

Straf er statens alvorligste indgreb over for borgerne. Det er en af de væsentligste grunde til, at det skal fremgå af loven i præcise vendinger, hvad man kan straffes for.

Tidlige indsatser på børn og mødres sundhed og trivsel – hvad ved vi virker, og hvad vil vi gerne vide mere om?

I Danmark har vi en tradition for universelle ordninger til sundhedsfremme for gravide, nye mødre og deres børn. Eksempelvis er sundhedsplejerskeordningen fra 1937, og i 1940'erne blev en ensrettet og udvidet adgang til jordemoderkontakter for alle kvinder under deres graviditet introduceret. På trods af denne lange tradition ved vi relativt lidt om effekterne af ordningerne, som fx universel adgang til en sundhedsplejerske i dag. Men det er afgørende at vide, hvad der virker for at udvikle disse indsatser for fremtiden.

Carsten Niebuhr og Knud Leem – to af oplysningstidens store etnografer

I 1767 afsluttede Carsten Niebuhr sin syv år lange "arabiske rejse". Tiden var bl.a. blevet brugt til en præcis kortlægning af Cairo og Yemen og en omhyggelig afskrivning af tekster med hieroglyffer og kileskrift. Men Niebuhr havde også gjort et væld af iagttagelser af folkelivet i de mange lande, han havde besøgt.

Kriminalitet og straf

Hvad er det, der straffes – og for hvad? Hvad sker der i fængslet, og hvad sker der bagefter?

Ledelse på tværs - en nødvendighed og en udfordring

Flere og flere velfærdsopgaver skal løses på tværs af fag og sektorer. Det opleves af mange som en udfordring, når man er nødt til at opgive sit eget perspektiv for at sætte sig ind i, hvordan opgaven ser ud fra en anden organisations perspektiv. På baggrund af to forskningsprojekter vil vi fortælle, hvordan man med succes kan igangsætte og lede et tværsektorielt projekt.

Musik eller lydkunst?

I et kvart århundrede har begrebet lydkunst vundet stigende udbredelse. Men hvad er forskellen på musik og lydkunst?

Nye trends i Japan

Danmark eksporterer rigtig mange varer til Japan. Men hvordan opfatter japanerne kongehuset, H. C. Andersen og vikingerne? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem danskere og japanere? Og hvilken betydning får disse forskelle for landenes samhandel?

Verdens bedste familie: En amerikansk barndom

Som historiker er jeg interesseret i min egen historie. Fra Hawaiis strande efter Anden Verdenskrig til Californien i 1950'ernes stilhed fortæller jeg om min katolske familie og dens glæder og verdenssyn.

Bakterier skal bidrage til fremtidens samfund

Bakterier findes overalt på jorden. I fremtidens bæredygtige samfund vil bakterier anvendes til at producere alternativer til de fossile produkter og vil dermed spille en afgørende rolle.