Geometri & Energi: Geodæter, lys og sæbeboblers fysik i krumme rum

Geometri & Energi: Geodæter, lys og sæbeboblers fysik i krumme rum

I matematikken og den teoretiske fysik er vores job blandt andet at samle på gode idéer - og sande udsagn som sammenknytter idéerne. En meget nyttig én af slagsen er: energi. For at beskrive den, skal man først forstå en anden som er: geometri. Ved hjælp af disse to idéer, kan mange fænomener i naturen forklares ud fra opskriften: find ud af, hvordan energien ændrer sig, hvis man ændrer lidt på geometrien. Find så de specielle figurer, der har den mindste energi (f.eks. sæbebobler!). Faktisk kan meget af dét, der er foregået i teoretisk fysik og grene af matematikken, de sidste mange hundrede år beskrives som jagten på den rigtige geometri og den rigtige energi. Som stadig langtfra er nogen afsluttet opgave!

Vi peger først på nogle af de utallige steder hvor man kan få øje på fænomener der viser sammenhængen geometri <---> energi. Der er nemlig mange naturligt forekommende eksempler på interessante geometriske former som kan forstås ud fra denne vinkel, både fra biologi, fysik og observationer af verdensrummet: Det gælder både geodæter (hvordan rejser man hurtigst fra punkt A til punkt B?, udbredelse af lyd og lys (geometrien i et fatamorgana, dvs. en luftspejling, som også gør at man måske kan være heldig at se den samme stjerne på to forskellige steder på nattehimlen!), formen på sæbebobler, formen på små organeller i menneskekroppen, de flotte farver på fugle- og insektvinger, Newtons love og Einsteins generelle relativitetsteori.

Vi demonstrerer så med "matematiske forsøg". F.eks. når en Lego-figur udforsker en flade af karton. Vi når her til en intuitiv forståelse af, hvad det vil sige, at to ellers tilsyneladende forskellige geometriske rum i virkeligheden er "det samme". Og at der er flere forskellige slags fladekrumning i spil. Og at energien er tæt knyttet til geometrien.

Foto: Shutterstock

Kort og godt

Kan bookes

torsdag 25/4 aften (2019)
fredag 26/4 aften (2019)
lørdag 27/4 aften (2019)
søndag 28/4 aften (2019)
mandag 29/4 aften (2019)

Kan bookes i

Hovedstaden

Emne

Naturvidenskab

Målgruppe

Voksne
Unge

Varighed

45-60 minutter

Forsker

Niels Martin Møller

Ansættelsessted

Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Titel

Assistant Professor