Indbakke - tilføjede foredrag og begivenheder

Her lander foredrag og begivenheder som brugerne indsender.
Den kongelige residens ved Tissø

Forskningsprojektet "Førkristne Kultpladser" har de seneste år foretaget nye undersøgelser på den kongelige residens ved Tissø (550-1050) med henblik på at afdække kulten. I foredraget fortælles om seneste nye forskningsresultater fra pladsen – med helt nyt om vikingetidens kult og ritualer. Tissø er et eksempel på, hvorledes en konge har manifesteret sin magt på samme sted i en 500 år lang periode.

Electronic Waste & Circular Economy

Our consumption of electronic equipment has increased, and so has the amount of waste. On a global scale, 50 million tons are scrapped every year. That is the equivalent of around 5000 Eiffel Towers.

Take a Stand! – reduktion af siddetid på kontorarbejdspladsen

Rigtig mange voksne danskere sidder ned mange timer i løbet af arbejdsdagen. Take a Stand! har til formål at reducere den tid man sidder ned på kontoret. Indsatsen er blevet evalueret i et stort forskningsprojekt. Foredraget vil handle om indsatsen i Take a Stand! og resultaterne fra forskningsprojektet.

Gør modstand til en ressource i din organisation

Forestillingen om, at forandringer giver modstand, har bidt sig godt og grundigt fast i de organisatoriske liv. Hvilken leder har ikke prøvet at stå i en situation, hvor den forandring, man har planlagt, kører af sporet, hvor folk forstår forandringen anderledes, end det var intentionen, og hvor følelser blusser op? Men hvad sker der, hvis vi anlægger et nyt blik og i stedet ser på modstanden som en kilde til udvikling af din organisation?

AGE AND AGEING

Sooner or later we all will die. We are born, we grow up, we mature, we work, we produce children, we become old and we die. But this arrow of time is not that simple and linear. Our age goes forward and backward depending on how we feel physically and mentally. Scientists aim to understand and develop effective methods for maintaining and improving life at all ages and for living for ever, if that is what we want.

Fremtidens bio-brændstoffer til lands, til vands og i luften

Foredraget handler om fremstilling af bio-brændstoffer ved thermo-kemiske processer, som alternativ til de mere velkendte biokemiske processer. Med thermo-kemiske processer opnås højere fleksibilitet, højere energiudbytte og brændstof af højere kvalitet.

Den kunstige lunge

Foredraget belyser udviklingen af en reagensglasmetode, som kan genskabe og simulere lungens overflade. Metoden kan bruges til at teste, om partikler er giftige at indånde, uden at bruge forsøgsdyr.

Overload af data? Løs gåden med Kemometri!

Naturen og samfundet er indviklede systemer, hvor mange faktorer spiller ind. I takt med øgede datamængder stiger informationskompleksiteten, hvilket stiller øgede krav til matematiske analysemodeller.

Kloge elektroner

Elnettet er den største menneskeskabte maskine og er livsnerve for hele vores samfund. Den måde vi bruger elnettet på, ændrer sig radikalt, og der er brug for nye løsninger, hvis vi skal bevæge os mod et mere klimavenligt elsystem og samtidig forhindre hyppige udfald. I foredraget beskriver jeg, hvordan vi kan opnå dette ved at bygge mere intelligens ind i elnettet.

Ledelse af mangfoldige teams

Foredraget omhandler fordele ved at sammensætte teams med hensyn til mangfoldige kompetencer hos medlemmerne, samt hvilke ledelsesmæssige greb det kræver at lede mangfoldige teams. Der trækkes på forskning inden for feltet samt feltarbejde med mangfoldige teams i ISS.

REDD+-udviklingslandenes globale klimaindsats: Hvorfor sker der så lidt?

Udviklingslandenes indsats for at reducere CO2-udslip sker først og fremmest via en bedre kontrol med afskovningen. Vi har besøgt Indonesien og Vietnam og sammenligner med lande i Afrika og Latinamerika (Brasilien, Congo og Costa Rica). Der sker forbavsende lidt på dette område, selvom finansiering har eksisteret i otte år. Jeg vil fortælle om årsagerne til den manglende indsats fra udviklingslandene.

Fra vibrationer til akustik og tilbage? Erhvervsforskning med Grundfos

Få en håndgribelig, praktisk og visuel introduktion til forskning inden for vibrationer, akustik samt vibro-akustik, herunder: hvad er vibrationer og akustik, hvad har de til fælles, hvordan opstår de, hvad er konsekvenserne af disse, og hvorfor er vigtigt at kunne forudsige dem?

Inklusion i arbejdslivet - et spørgsmål om normer

”Vi ser mangfoldighed som en styrke.” Sådan skriver mange virksomheder i deres jobannoncer, gerne efterfulgt af en opfordring til alle interesserede om at søge stillingen uanset alder, køn, seksuel orientering, etnisk tilhørsforhold, handikap – og listen fortsætter. Spørgsmålet er, hvordan man som arbejdsplads kan sikre et arbejdsmiljø med plads til den brede sammensætning af medarbejdere – også efter rekrutteringen.