Behandling af psykisk lidelse – hvordan ved vi, hvad der virker?

Behandling af psykisk lidelse – hvordan ved vi, hvad der virker?

Foredraget handler om, hvordan forskningsarbejde med at få overblik over store mængder af videnskabelige studier foregår. Det tager afsæt i mit ph.d.-projekt om effekten af psykiatriske behandlingsformer set fra patienternes perspektiv.

Virkningen af psykofarmaka er et omdiskuteret emne. Der publiceres forskning med modstridende konklusioner, og kompleksiteten øges af, at der produceres overvældende mængder af studier. Generelt udfærdiges disse studier ud fra en biologisk sygdomsforståelse; men andre studier viser, at patienterne ofte anser deres lidelse for at være af psykosocial karakter. Med afsæt i dette skisma vil jeg belyse emnet fra en anden vinkel: hvordan opbygges kliniske forsøg, hvilke antagelser ligger der bag, og hvilke faktorer kan tænkes at føre til, at forskerne i en række studier samlet fandt en gavnlig effekt af antidepressiva, mens patienterne ikke oplevede en effekt?

Kort og godt

Emne

Krop og Sundhed

Målgruppe

Voksne
Unge
Skoleklasser

Varighed

30-45 min.

Forsker

Marie Solitander Bohlbro

Ansættelsessted

Det Nordiske Cochrane Center (Rigshospitalet)

Titel

Ph.d.-studerende