Behandling af traumatiserede flygtninge – hvad ved vi om effekten?

Behandling af traumatiserede flygtninge – hvad ved vi om effekten?

Forskere på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri vil fortælle om resultaterne fra de seneste års forskning indenfor behandling af traumatiserede flygtninge og komme med deres bud på, hvad denne viden kan bruges til i praksis.

I Danmark lever ca. 145.000 mennesker med flygtningebaggrund – og der kommer stadig flere flygtninge hertil fra krigszoner rundt omkring i verden. Mange er voksne og børn der har svært traumatiserende oplevelser med i baggagen – og ca. 30% vurderes at lide af posttraumatisk stress (PTSD).  Nogen vil have så svære problemer at de får brug for behandling i psykiatrien – men hvad ved vi om effekten af den behandling de tilbydes? Hvordan forholder vi os i det danske sundhedssystem til patienter der kommer fra en hel anden kultur? Skal alle have samme behandling – og hvis ikke, hvordan beslutter vi så hvilken behandling der skal tilbydes til hvem? Hvad er sammenhængen mellem traumer, familie- og arbejdsliv?

Hør forskere fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri dele ud af deres forskningsresultater, og give deres bud på hvad denne viden kan bruges til i praksis. Der vil også være tid til spørgsmål fra tilhørerne.

For at vi kan nå ud til så mange som muligt holdes foredraget på skift af følgende forskere fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri:

  • Hinuga Sandahl, læge og ph.d.-studerende
  • Signe Skammeritz, læge og ph.d.-studerende
  • Sabina Palic, psykolog og ph.d.
  • Charlotte Sonne, læge og ph.d.

Kort og godt

Kan bookes

g mandag 24/4 formiddag (2017)
g tirsdag 25/4 eftermiddag (2017)
g torsdag 27/4 formiddag (2017)
g fredag 28/4 formiddag (2017)

Kan bookes i

Hovedstaden

Teknisk udstyr

Computer med power point og en mikrofon hvis stort lokale

Emne

Kultur og Samfund
Krop og Sundhed

Målgruppe

Voksne

Varighed

1 time

Forsker

Charlotte Sonne

Ansættelsessted

Kompetencencenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Titel

Læge, PhD