Kan vi forudsige udsathed ved at bruge statistiske data?

Kan vi forudsige udsathed ved at bruge statistiske data?

Hvert år modtager danske kommuner cirka 100.000 underretninger om udsatte børn og unge, der skal vurderes og håndteres i en presset hverdag. En væsentligt udfordring i socialrådgivernes vurdering af underretningerne er, at de enten skal forholde sig til en stor mængde information på kort tid eller ikke altid har mulighed for at indsamle den relevante viden.

Samlet set betyder dette, at sagsbehandlerne på kort tid skal træffe nogle meget vigtige og indviklede beslutninger, som har stor betydning for, om udsatte børn får den hjælp, de har brug for.

Oplægget præsenterer et igangværende forskningsprojekt, der ved at inddrage statistiske data vil gøre det lettere at vurdere de underretninger, danske kommuner modtager. Ved at trække på eksisterende data fra tusindvis af tidligere børnesager beregner det statistiske redskab en risikoscore, der angiver sandsynligheden for, at barnet har eller får brug for offentlig hjælp.

Redskabet kan og skal ikke erstatte sagsbehandlerens skøn, men kan understøtte deres vurdering af underretninger, så man i højere grad sikrer, at de, der har brug for hjælp, får den.

Anvendelsen af statistiske data i socialt arbejde kan være kontroversielt og indeholder en række dilemmaer. Oplægget præsenterer etiske udfordringer og konsekvenser ved at inddrage disse data, og der lægges op til diskussion af, hvordan statistiske data kan øge kvaliteten i den socialfaglige praksis og samtidig respektere børn, unge, forældre og personalet, der skal arbejde med statistik-redskabet.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem VIA University College, TrygFondens Børneforskningscenter og TrygFonden.

Kort og godt

Kan bookes

g onsdag 25/4 aften (2018)
g torsdag 26/4 formiddag (2018)
g torsdag 26/4 eftermiddag (2018)

Kan bookes i

Midtjylland

Emne

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne
Unge

Varighed

45 minutter

Forsker

Lene Mosegaard Søbjerg

Ansættelsessted

VIA University College

Titel

Forskningsleder