Sammenhængskraft og medborgerskab i Danmark

Sammenhængskraft og medborgerskab i Danmark

Siden 00’erne har sammenhængskraft og medborgerskab spillet en fremtrædende rolle i den politiske debat. Begreberne nævnes i dansk sammenhæng ofte i forbindelse med radikaliseringsproblemer og danske værdier. Men hvilke samfundsmæssige udfordringer er der egentlig tale om?

Medborgerskab kom allerede i 1990’erne på dagsordenen i EU. Her har fokus været rettet imod, hvordan forskellige sociale og kulturelle grupper kan inkluderes i et fælles samfund, både gennem arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, det civile samfunds frivillige organisationer og via politisk deltagelse.

Medborgerskabsproblematikken handler om andet end indvandrere og flygtninge og må forstås i forlængelse af ændringer i den danske velfærdsstatspolitik; ud fra det parlamentariske systems måde at arbejde på; og som en følge af flere forskellige internationale udfordringer. Diskussionen om værdier skygger for mere generelle demokratiske problemer i vores samfund.

Kort og godt

Kan bookes

g mandag 23/4 formiddag
g tirsdag 24/4 eftermiddag
g torsdag 26/4 aften

Kan bookes i

Syddanmark
Midtjylland

Teknisk udstyr

projektor

Transportudgifter

Skal dækkes af rekvirenten

Emne

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne
Unge

Varighed

1 1/2 time inkl. spørgsmål og debat

Forsker

Hans Dorf

Ansættelsessted

DPU, Aarhus Universitet

Titel

Lektor emeritus