For bibliotekerne

For bibliotekerne

Her kan du læse mere om indholdet i formidlingskufferterne, samt om hvordan du bestiller dem til dit bibliotek.

Formidlingskufferterne kan I både låne ud til daginstitutioner, men I kan også vælge at bruge dem til at afholde arrangementer på jeres bibliotek eller som et supplement til et tema om kroppen, hjernen eller naturvidenskab. Her kan formidlingskufferterne eventuelt fungere som afsæt, ved at tage udgangspunkt i kuffertens tema.

Frist for bestillinger er den 8. februar 2019. Bestil kufferten her

Formidlingskufferterne indeholder en fortællebog, der kan læses for børnene, og som guider jer/dem gennem emnet imens aktiviteterne afvikles. Hensigten er at gøre det nemt og hurtigt at igangsætte aktiviteter fra kufferten, uden at skulle sætte sig ind i en lang vejledning på forhånd. Dog er der stadig mulighed for, at bruge kufferten som udgangspunkt for mere fordybende aktiviteter eller arrangementer. Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år, og kan tage mange forskellige former. Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om hjernen på en sjov og legende måde.

Aktiviteterne udvikles, så de passer til både store og små børnegrupper, og aktiviteterne kan udvælges så de passer til jeres interesser og rammer. Aktiviteterne stiller meget få krav til omgivelserne, så det er muligt at afvikle i alle daginstitutioner og biblioteker, uanset størrelse.

Bemærk
Vi vil forsøge at imødekomme alle bestillinger af formidlingskufferter. Men om vi kan imødekomme antallet af kufferter du har bestilt, afhænger af, hvor mange kufferter der bliver bestilt i alt. Ultimo februar 2019 vil du modtage en bekræftelse af din tilmelding og antallet af kufferter du vil modtage.