Gymnasieprogram

Gymnasieprogram

Gymnasieprogrammets formål er at få unge til at debattere og tage stilling til forskningsetiske problemstillinger, der relaterer sig til deres hverdag og som potentielt kan ændre de grundlæggende vilkår for menneskelivet. Det kan eksempelvis omhandle teknologier, som rykker ved vores forståelse af verden og konstant sætter nye forskningsetiske dilemmaer på dagsordenen.

Programmet bestå af undervisningsmateriale som giver gymnasieeleverne indblik i et aktuelt og samfundsrelevant emne. Derudover afholdes der et debatarrangement som Livestreames til deltagende gymnasieklasser, som også vil have mulighed for at stille spørgsmål til panelet. 

Undervisningsmaterialet kan indgå i fagene biologi, filosofi, religion og samfundsfag, og kan evt. suppleres af mere uddybende litteratur. Undervisningsmaterialet kan også anvendes i forbindelse med tværfaglige forløb i almen studieforberedelse (AT), hvor disse fag kan indgå. Eller et af fagene kan kombineres med engelsk eller dansk med inddragelse af skønlitterære tekster relateret de scenarier, som introduktion af nye teknologier kan medføre. Undervisningsmaterialet er som udgangspunkt bygget op omkring de faglige mål for biologi, filosofi, samfundsfag, geografi og religion.

Gymnasieprogrammet er et samarbejde mellem sekretariatet for Forskningens Døgn og Det Etiske Råd.

Gymnasieprogrammet 2018: Sundhedswearable – fra personlige data til big data

Det er inden for de seneste år blevet muligt at måle en mængde data om os selv ved hjælp af såkaldte wearables – teknologier, som vi bærer på os, eksempelvis mobiltelefoner, som er udstyret med elektronik i form af minicomputere og sensorer, der kan benyttes til at registrere og måle med.

For mange kan det at følge sin egen sundhed motivere til et leve et sundere liv, og i sundhedsvæsenet tror mange på, at mere omfattende indsamlinger af data vil revolutionere behandling, diagnostik og forebyggelse. Men den omfattende dataindsamling skaber også en del udfordringer, som måske ikke umiddelbart er synlige. Derfor fokuserer dette års gymnasieprogram på, hvad du skal være opmærksom på, når du bruger din telefon til at indsamle data om dig selv. Til trods for de store fordele, er det også vigtigt at forholde sig kritisk til disse teknologier.

Du kan downloade materialet gratis her

Mobilen kan bruges til at måle sundhedsparametre som eksempelvis bevægelse, puls, søvn samt hvornår man forbrænder mest energi i forhold til anstrengelse. Men når man opsamler data om sig selv, ligger de ikke nødvendigvis kun på mobilen. De ligger på udbyderens servere, og betalingen for at anvende deres apps er et tilsagn om, at de må viderebearbejde denne data, kombinere det med data om os, som indsamles fra mange andre elektroniske kilder, og videresælge dem til tredje part. Dette åbner op for diskussionen om big data; data som flyder over landegrænser til steder, hvor omfattende personprofilering via kombination af data fra forskellige kilder er tilladt.