Undervisningsmaterialet

Hvem, hvornår og hvordan kan man bruge undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet udarbejdes af Det Etiske Råd i samarbejde med gymnasielærere i de relevante fag.

Materialet giver gymnasieeleverne indblik i et aktuelt og samfundsrelevant emne, og er som udgangspunkt bygget op omkring de faglige mål i relevante fag, som oftest biologi, filosofi, samfundsfag, religion, idræt og geografi, men kan også suppleres med mere uddybende litteratur, der kan belyse andre perspektiver af emnet.

Herudover kan et af fagene kombineres med engelsk eller dansk og dermed muliggøre inddragelse af skønlitterære tekster relateret til de scenarier, som introduktionen af nye teknologier kan medføre. Materialet kan ligeledes anvendes til at opfylde kravene om samspil mellem fagene.

Undervisningsmaterialet om sundhedswearables kan downloades fra Det Etiske Råds hjemmeside

Her kan du også finde og downloade undervisningsmateriale fra tidligere års gymnasieprogrammer.