Skoleprogram

Skoleprogram

Skoleprogrammet er et undervisningsforløb, der giver eleverne indsigt i naturvidenskab (natur- og teknologifag) på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Hvert år tages et nyt tema og forskningsområde op.

Undervisningsforløbet har hovedvægt på naturfag og er udarbejdet i forhold til læringskompetencemålene for grundskolens 4 – 6 klassetrin og med udgangspunkt i biblioteket som vidensressource og kreativt læringsrum.

Skoleprogrammet har til formål, at skabe faglig interesse ved at tage udgangspunkt i elevernes egen hverdag samtidigt med, at der er stort fokus på forskningsfeltet. Derudover skaber det en høj grad af elevinvolvering og initierer kreative processer, som skaber grobund for børnenes egen fortolkning af forskningsfeltet. Det består af formidlingskasser som bibliotekerne gratis kan bestille og tilbyde forløbet til så mange klasser, som de ønsker. Formidlingskasserne indeholder forskellige aktiviteter som på en sjov, underholdene og lærerig måde, giver eleverne indsigt i et forskningsområde.  

Skoleprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, Biblo og Forskningens Døgn.  

Skoleprogrammet 2018 - OM AL TID

I 2018 er temaet for Skoleprogrammet TID. Eleverne får gennem underholdende og engagerende aktiviteter en videnskabsfunderet forståelse for det ellers flygtige begreb på en sjovt og tankevækkende måde.

Gennem tre stationer skal eleverne MÆRKE TIDEN, MÅLE TIDEN og FINDE FORTIDEN. Alle aktiviteterne er baseret på metoder og undersøgelser som forskerne bruger i deres arbejde. 

Eleverne skal blandt andet: tæller årringe på et træ, undersøge principperne i et pendul, mærker deres indre ur og tolker spor af fortiden.