Skoleprogram

Skoleprogram

Skoleprogrammet er et undervisningsforløb, der giver eleverne indsigt i naturvidenskab (natur- og teknologifag) på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Hvert år tages et nyt tema og forskningsområde op.

Undervisningsforløbet har hovedvægt på naturfag og er udarbejdet i forhold til læringskompetencemålene for grundskolens 4 – 6 klassetrin og med udgangspunkt i biblioteket som vidensressource og kreativt læringsrum.

Skoleprogrammet har til formål, at skabe faglig interesse ved at tage udgangspunkt i elevernes egen hverdag samtidigt med, at der er stort fokus på forskningsfeltet. Derudover skaber det en høj grad af elevinvolvering og initierer kreative processer, som skaber grobund for børnenes egen fortolkning af forskningsfeltet. Det består af formidlingskasser som bibliotekerne gratis kan bestille og tilbyde forløbet til så mange klasser, som de ønsker. Formidlingskasserne indeholder forskellige aktiviteter som på en sjov, underholdene og lærerig måde, giver eleverne indsigt i et forskningsområde.  

Skoleprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, Biblo og Forskningens Døgn.  

Skoleprogrammet 2019 - TÆT PÅ LYD

I Forskningens Døgns skoleprogram 2019 skal eleverne arbejde og tænke som en forsker, der undersøger og leder efter svar på spørgsmål. I år handler Skoleprogrammet om Lyd.

Gennem praktiske aktiviteter arbejder eleverne med lyd på forskellige måder. De undersøger hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør ved os og hvordan vi kan omsætte lyde til noget vi kan se. Aktiviteterne giver eleverne mulighed for at gøre sig sanselige og faglige erfaringer gennem forskellige hands-on aktiviteter, der introducerer begreber som kommunikation, vibrationer, støj og lydhastighed.

Læs mere og få yderligere oplysning om tilmelding og materiale på Biblo.dk's hjemmeside

Når klassen ankommer til biblioteket vil de få vist en kort film som introducere forløbet. Eleverne kommer gennem tre stationer, hvor de i mindre grupper skal mærke lyde, bruge lyde og genkende lyde. Aktiviteterne er alle bygget op, så eleverne selv kan læse den korte elevvejledning med instruktioner og forstå, hvad de skal gøre.

Hele forløbet tager to timer og bagefter kan klassen vælge at deltage i den store Klassekonkurrence, hvor eleverne indsamler data til et rigtigt lydforskningsprojekt på Københavns Universitet.