Skoleprogram

Skoleprogram

Skoleprogrammet er et undervisningsforløb, der giver eleverne indsigt i naturvidenskab (natur- og teknologifag) på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag.

Læringsforløbet har hovedvægt på natur- og teknologifag, men rummer også kreative områder som innovationstænkning. Skoleprogrammet udarbejdes i forhold til læringskompetencemålene for natur/teknologi faget på mellemtrinnet og med udgangspunkt i biblioteket som vidensressource og kreativt læringsrum.

Skoleprogrammet har til formål, at skabe faglig interesse ved at tage udgangspunkt i elevernes egen hverdag samtidigt med, at der er stor fokus på forskningsfeltet. Derudover skaber det en høj grad af elevinvolvering og initieres kreative processer som skaber grobund for børnenes egen fortolkning forskningsfeltet.

Målgruppen for skoleprogrammet er grundskolens 4 – 6 klassetrin.

Hvert år tages et nyt tema og forskningsområde op. Hertil udvikles der et multimodalt, elevinvolverende undervisningsprogram der både benyttede sig af tryksager, websites, web communities, intro- og vejledningsfilm, samt fysiske remedier og øvelser.

Skoleprogrammet er et projekt mellem Forskningens Døgn sekretariatet, Danske folkebiblioteker og SCIENCE skoletjeneste, Københavns Universitet.

Temaet for Skoleprogrammet 2017 - Superkræfter – insekternes planet

Temaet for Skoleprogrammet i 2017 er superkræfter. Forløbet er bygget op om tre baser, som er designet til at udfordre elevernes undersøgelses- og modelleringskompetencer og samtidig give indsigt i et spændende forskningsfelt:

  • Teknologi: Eleverne eksperimenterer med insektinspireret teknologi og kan selv bygge modeller
  • Spil: Brætspil med fokus på at bygge de vildeste superkræfter ind i sammensatte insekter
  • Bevægelse: Fysiske og samarbejdsmæssige udfordringer, som giver indsigt i insekternes vilde og overraskende egenskaber – og i menneskekroppens helt anderledes muligheder og evner

Superkræfter – insekternes planet henvender sig især til fagområdet natur/teknologi, men også kompetencer i dansk, idræt og innovation sættes i spil.

Konkurrence med perspektiv

Efter forløbet kan eleverne arbejde videre med perspektivering af temaet i klassen og konkurrere med andre klasser om at levere de bedste konkurrencebidrag. Vi afholder et stort finaleshow for de bedste klasser den 27. april på Købenavns Hovedbibliotek, hvor vinderen af konkurrencen hyldes.

Se videoen med Kristine Kruse fra Biblos Juniorredaktion, som fortæller mere om Superkræfter – insekternes planet:

Tilmelding til skoleprogrammet foregår på bibliotekerne. Hør på dit lokale bibliotek, om de udbyder forløbene i skoleprogrammet. Vær opmærksom på, at sidste tilmeldingsfrist er 1. marts.

Spørgsmål til skoleprogrammet kan stilles til:

Dorthe Hammerich Rasmussen fra Biblo.dk på dorthehr@roskilde.dk

Torben Ingerslev Roug fra Københavns Universitets skoletjeneste SCIENCE på tiro@science.ku.dk