Kan fiskeri være bæredygtigt?

Kan fiskeri være bæredygtigt?

Hvert år hiver vi globalt 90 millioner tons fisk op ad havet. Modsat landbruget er fiskeri en jagt, som foregår i den fri natur, og derfor må vi spørge os selv: Kan en så enorm udnyttelse betragtes som bæredygtig?

Cirka 10 procent af den protein, verdens befolkning spiser, stammer fra fisk fanget i havet. Men er det fiskeri, der foregår i dag, bæredygtigt? Hvad er bæredygtigt fiskeri overhovedet?

Hvordan forvalter vi fiskeri i EU? Kan vi producere mere protein fra havet – eller bør vi producere mindre? Hvad er konsekvensen af ændret fiskeri i forhold til FN’s verdensmål? Hvad betyder fiskeri for andet liv i havet, såsom fugle, sæler og hvaler?

Og endelig: Hvad betyder trusler fra forurening og klimaforandringer, og hvilke muligheder er der for bæredygtig produktion af protein i fremtiden?

I dette foredrag vil professor Ken H. Andersen fra DTU Aqua diskutere de store spørgsmål omkring bæredygtigt fiskeri, både i et globalt perspektiv og med eksempler fra vores egne farvande.

Tilmelding og praktisk: 

Det er gratis at deltage. Tilmelding til arrangementet foregår her.

Foto: DTU Aqua

Kort og godt

Naturcenter Amager Strand
søndag 23/4 15:30-16:15

Fagområde:

Naturvidenskab

Hvad:

Foredrag

Hvem:

Voksne

Hvor:

Hovedstaden

Partnere:

Naturcenter Amager Strand, Skoletjenesten