Puljemidler

Puljemidler

Du kan søge om tilskud til at afholde en event under Forskningens Døgn. Tilskuddet sker gennem de såkaldte puljemidler. Ansøgningsfristen er den 28. januar 2022.

Hvem kan søge puljemidler?

Enkeltpersoner såvel som institutioner, virksomheder og organisationer (både offentlige og private) kan søge om puljemidler. Man kan kun modtage én bevilling per ansøger. Du kan dog søge om støtte til flere aktiviteter i én ansøgning.

Skal vi støtte en aktivitet, kræver det en medfinansiering på minimum 50 procent. Som støttemodtager skal du dermed selv finansiere mindst 50 procent af de samlede udgifter for en aktivitet/aktiviteterne.

Hvad kan du søge puljemidler til?

Du kan søge puljemidler til at dække aktiviteter, der gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og som formidler forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan udføres af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den institution/virksomhed, der afholder eventen, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Vi giver tilskud til alt fra debatter, rundvisninger og eksperimenter til borgermøder, forskertorve med mere.

Alle opfordres til at planlægge aktiviteter, så de kan være fleksible og tilpasses den corona-situation, der måtte være i foråret 2022.

Vi støtter ikke rene foredragsarrangementer, da Forskningens Døgn i forvejen gør dette i regi af Bestil en Forsker-ordningen. Du kan dog få støtte til en aktivitet, hvor der indgår et eller flere foredrag, forudsat at foredrag ikke er det bærende element.

Puljemidler kan bl.a. bruges til at dække følgende udgifter:

  • Markedsføring
  • Leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr m.v.
  • Honorarer til eksterne personer, som for eksempel udgifter til eksterne forskere, kunstnere, digitale facilitatorer, konferencierer med betydelig relevans for arrangementet med mere
  • Arrangementer, hvor foredrag indgår som ét element af flere.

Vi giver alene støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. Du kan ikke søge støtte til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til persontransport (taxa og lign.) og forplejning, medmindre det er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

Hvor meget kan du søge om?

Du kan maksimalt søge om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. Puljemidler udbetales eksklusive moms, derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges uden moms. 

Sådan søger du

Du søger via vores elektroniske ansøgningssystem, e-grant. Her skal du vedlægge det ansøgningsbilag, som du kan se nedenunder. Vi opfordrer til, at ansøgningen ikke fylder mere end fire sider.

Ansøgningsbilag (Word)

Repræsenterer du en privat virksomhed, der får offentlig støtte, skal du også vedlægge et udfyldt de minimis-bilag (se mere information i opslaget).

De minimis-bilag (Pdf)

Gå til e-grant for at sende din ansøgning:

e-grant-ansøgning 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 28. januar 2022, kl. 12.00.

Ring evt. til e-grant, hvis du er usikker på, om din ansøgning er blevet sendt rigtigt afsted.

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden den 11. februar 2022.

Vejledning og spørgsmål

Du kan finde en vejledning til e-grant på ufm.dk: e-grant-selvbetjeningsportal

Har du tekniske spørgsmål, se mere her: Support til e-grant

Spørgsmål til indhold osv. i ansøgningsbilaget er du velkommen til at stille til Sekretariatet for Forskningens Døgn.

Afrapportering af puljemidler

Som arrangør skal du afrapportere, hvordan en event er gået. Fristen er senest tre måneder efter arrangementets afholdelse. Bilagene, der skal udfyldes, finder du her:

Regnskabsskema til afrapportering

Skema til slutrapport
 

Tilmeld dig arrangørforum

Husk at oprette dig som bruger og arrangør på det lukkede forum her på forsk.dk. Se hvordan på siden Bliv arrangør.