Wall Streets krystalkugle: Hvad obligationsmarkedet fortæller om økonomiske udsigter

Wall Streets krystalkugle: Hvad obligationsmarkedet fortæller om økonomiske udsigter

Statsobligationer er en nøgle til at forudse fremtidig økonomisk vækst. Hvordan hænger det sammen? Hvor stærk er nøglen til fremsynet, kan vi forvente, at den holder i fremtiden?

Vi drømmer om at kunne forudse økonomiske kriser, renteniveauets bevægelser og aktiemarkedets tinder. Og hvis nogen skulle kunne forudse den slags, burde det være økonomer.

Kan vi se ind i fremtiden?

Ærlig talt, ikke særlig præcist. Men det viser sig, at særligt én indikator gør os klogere: Rentekurven - altså forholdet mellem afkast af statsobligationer og forskellige udløbstidspunkter.

Jeg forklarer, hvad rentekurven er, og hvorfor den er så central for økonomer og den finansielle verden.

Jeg beskriver også, hvordan vi bruger matematiske modeller til at forstå og fremskrive den fremtidige udvikling i rentekurven.

Jeg giver også mit bud på, om tingene er ved at ændre sig. Om det lave renteniveau og centralbankernes opkøb af finansielle aktiver forstyrrer rentekurvens signal om økonomiens fremtidige tilstand.

Kort og godt

Emne

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne / Adults
Unge (inkl. ungdomsuddannelser) / Young adults (incl. youth educations)

Varighed

45-60 minutter - kan aftales

Format

Webinar

Forsker

Anne Lundgaard Hansen

Ansættelsessted

Københavns Universitet

Titel

Postdoc