Puljemidler

Puljemidler

Som arrangør på Forskningens Døgn har du mulighed for at søge tilskud gennem de såkaldte puljemidler til at afholde en event under Forskningens Døgn. Forskningens Døgn foregår i uge 17. Ansøgningsfristen for puljemidler er typisk i januar måned.

Hvem kan søge puljemidler?

Enkeltpersoner såvel som institutioner, virksomheder og organisationer (både offentlige og private) kan søge om puljemidler. Man kan kun modtage én bevilling per ansøger. Du kan dog søge om støtte til flere aktiviteter i én ansøgning.

Hvad kan du søge puljemidler til?

Du kan søge puljemidler til at dække aktiviteter, der gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og som formidler forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den institution/virksomhed, der afholder eventen, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Vi giver tilskud til alt fra debatter, rundvisninger og eksperimenter til borgermøder, forskertorve med mere.

Vi støtter ikke rene foredragsarrangementer, da Forskningens Døgn i forvejen understøtter dette økonomisk i regi af Bestil en Forsker-ordningen. Du kan dog få støtte til en aktivitet, hvor der indgår et eller flere foredrag, forudsat at foredrag ikke er det bærende element.

Skal vi støtte en aktivitet, kræver det en medfinansiering på minimum 50 procent. Som støttemodtager skal du dermed selv finansiere mindst 50 procent af de samlede udgifter for en aktivitet/aktiviteterne.

Puljemidler kan bl.a. bruges til at dække følgende udgifter:

  • Markedsføring
  • Leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr m.v.
  • Honorarer til eksterne personer, som for eksempel udgifter til eksterne forskere, kunstnere, konferencier med betydelig relevans for arrangementet
  • Arrangementer, hvor foredrag indgår som ét element af flere.

Vi giver alene støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. Du kan ikke søge støtte til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til persontransport (taxa og lign.) og forplejning, medmindre det er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

Hvor meget kan du søge om?

Du kan maksimalt søge om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. Puljemidler udbetales eksklusive moms, derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges uden moms.

Sådan ansøger du

Du søger via vores elektroniske ansøgningssystem, e-grant. Her skal du vedlægge det ansøgningsbilag, som du kan se nedenunder. Vi opfordrer til, at ansøgningen ikke fylder mere end fire sider.

Ansøgningsbilag 2020 (Word)

Repræsenterer du en privat virksomhed, der får offentlig støtte, skal du også vedlægge et udfyldt de minimis-bilag (se mere information i opslaget).

De minimis-bilag (Pdf)

Gå til e-grant for at sende din ansøgning:

e-grant-ansøgning

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 31. januar 2020, kl. 12.00.

Ring evt. til e-grant, hvis du er usikker på, om din ansøgning er blevet sendt rigtigt afsted.

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden den 28. februar 2020.

Vejledning og spørgsmål

Du kan finde en vejledning til e-grant på ufm.dk: e-grant-selvbetjeningsportal

Har du tekniske spørgsmål, se mere her: Support til e-grant

Spørgsmål til indhold osv. i ansøgningsbilaget er du velkommen til at stille til Sekretariatet for Forskningens Døgn.

Afrapportering af puljemidler

Som arrangør skal du afrapportere, hvordan en event er gået. Fristen er senest tre måneder efter arrangementets afholdelse. Bilagene, der skal udfyldes, finder du her:

Regnskabsskemaet til afrapportering

Skema til slutrapport
 

Tilmeld dig arrangørforum

Husk at oprette dig som bruger og arrangør på det lukkede forum her på forsk.dk. Se hvordan på siden Bliv arrangør.