Borgeres rolle i forebyggelse af oversvømmelser

Borgeres rolle i forebyggelse af oversvømmelser

Der er økonomi, sundhed, tryghed, miljø og demokrati på spil. Samfundet og den enkelte husstand skal blive bedre til at håndtere oversvømmelser fra både skybrud og stormflod.

Oversvømmelser skaber stigende udfordringer for beredskabet i Danmark og i mange andre lande. Hvilke forskellige aktive roller kan borgerne potentielt spille i beredskabet over for oversvømmelser? Hvordan er borgernes rolle i dag? Hvordan kan myndigheder og borgere øge deres samarbejde? Og hvilke erfaringer og metoder for samarbejde findes allerede, som vi kan bruge?

Adjunkt ph.d. Nina Baron, Københavns Professionshøjskole, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, tager i dette foredrag udgangspunkt i en række nyere danske forskningsprojekter med fokus på klimatilpasning, beredskab, borgerdeltagelse og oversvømmelsessikring.

Kort og godt

Alssundgymnasiet, Grundtvigs allé 86, 6400 Sønderborg
onsdag 24/4 12:30-13:30

Fagområde:

Kultur og Samfund, Naturvidenskab, Teknologi og Innovation

Hvad:

Foredrag

Hvem:

Voksne, Unge, Skoleklasser

Hvor:

Syddanmark