Bestil en Forsker

Bestil en Forsker

Vil I blive klogere på rummet, klimaforandringer, religion eller alt muligt andet, så bestil en forsker til et foredrag under Forskningens Døgn. Alle - også privatpersoner - kan bestille en forsker til et foredrag. Foredragene er gratis.

Foredragskataloget åbner for et smugkig den 5. februar 2024. I kan bestille fra den 12. februar til den 18. marts.  

 

Tre betingelser for at få et gratis foredrag

Bestil en Forsker er en unik mulighed for at få besøg af en forsker under Forskningens Døgn.

For at bestille et foredrag skal I opfylde følgende betingelser:

  • I skal kunne samle et publikum på mindst 20 personer.
  • I skal kunne stille passende rammer til rådighed for både forsker og publikum (en stor stue kan være nok). 
  • Foredraget er gratis, men I skal kunne dække eventuelle transportomkostninger for forskeren, hvis forskeren ikke er tilknyttet et universitet eller en professionshøjskole.

Bliver kravene ikke opfyldt, og bliver sekretariatet gjort opmærksom på det, vil rekvirenten modtage en advarsel. To advarsler er lig med ekskludering fra ordningen.

I kan maksimalt bestille to foredrag. Hvis I ønsker at bestille mere end to foredrag, skal I kontakte sekretariatet på bestilenforsker@bestilenforsker.dk. I mailen bedes I sandsynliggøre, at I kan samle publikum til mere end to foredrag. 

Når I har modtaget en mail, der bekræfter jeres booking, er det jeres eget ansvar at aftale de videre detaljer for foredraget med forskeren. 

Sådan bestiller I 

Når vi åbner foredragskataloget her på forsk.dk, vælger I et foredrag og klikker ind på det ledige tidspunkt, I ønsker. I skal ikke være oprettet som arrangør for at bestille et foredrag. 

I kan se årets foredrag i begyndelsen af februar 2024. Fra slutningen af februar til slutningen af marts, kan I bestille. Nærmere information om datoer følger.

Afvisning af bestilling

Hvis jeres bestilling afvises, skyldes det, at nogle forskere udbyder deres foredrag i flere landsdele, og at der kan være tidsmæssige og geografiske udfordringer for forskeren i at nå fra det ene foredrag til det næste. I disse tilfælde tildeles foredraget efter først til mølle-princippet. Hvis jeres bestilling afvises, vil sekretariatet komme med forslag til lignende foredrag, som I kan bestille.