Bestil en Forsker

Bestil en Forsker

Bestil en Forsker giver en unik mulighed for at skabe kontakter mellem forskning og resten af samfundet under Forskningens Døgn. Vil I blive klogere på rummet, klimaforandringer, religion eller alt muligt andet, så bestil en forsker til et foredrag under Forskningens Døgn. Alle, også privatpersoner, kan bestille en forsker til et foredrag. Foredragene er gratis.

Bestil en Forsker åbner lørdag den 23. april 2022 og løber af stablen til og med fredag den 29. april. Foredragene kan bruges til undervisningen, i private hjem, hos virksomheder, organisationer, trossamfund og mere.

Bestiller du et foredrag, er det dit ansvar at sørge for det tekniske og praktiske i forbindelse afvikling af foredraget, også hvis det er digitalt. Husk også dit dataansvar i forhold til evt. billeder og videooptagelser. Se vejledning her.

Sådan bestiller du 

Hvert år tilmelder cirka 300 forskere sig Bestil en Forsker-ordningen, så der er rig mulighed for at blive klogere under Forskningens Døgn. 

Du skal ikke være oprettet som arrangør for at bestille et foredrag. Det gælder kun, hvis det er til et åbent arrangement, hvor det kræves, at arrangementet indgår i Forskningens Døgns eventkalender.

For at bestille et foredrag skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal kunne samle et publikum på mindst 20 personer
  • Du skal kunne stille passende rammer til rådighed for både forsker og publikum. 
  • Foredraget er gratis, men du skal kunne dække eventuelle transportomkostninger for forskeren, hvis forskeren ikke er tilknyttet et universitet eller professionshøjskole.

Bliver kravene ikke opfyldt, og bliver sekretariatet gjort opmærksom på det, vil rekvirenten modtage en advarsel. To advarsler er lig med ekskludering fra ordningen.

Du kan maksimalt bestille to foredrag. Hvis du ønsker at bestille mere end to foredrag, skal du kontakte sekretariatet på bestilenforsker@bestilenforsker.dk. I mailen bedes du sandsynliggøre, at du kan samle publikum til mere end to foredrag. 

Er du forsker, og vil du være med i Bestil en Forsker-ordningen?

Læs mere her

Når foredragskataloget er åbent for bestillinger, kan du se alle årets udbudte foredrag på forsiden af forsk.dk. For at bestille et foredrag, skal du klikke på den dag og det tidspunkt, du ønsker at bestille, og herefter udfylde formularen. Du vil i de efterfølgende dage modtage en mail med en bekræftelse eller en afvisning af din bestilling.

Når du har modtaget en mail, der bekræfter din booking, er det dit eget ansvar at aftale de videre detaljer for foredraget med forskeren. 

Afvisning af bestilling

Hvis din bestilling afvises, skyldes det, at nogle forskere udbyder deres foredrag i flere landsdele, og at der kan være tidsmæssige og geografiske udfordringer for forskeren i at nå fra det ene foredrag til det næste. I disse tilfælde tildeles foredraget efter først til mølle-princippet. Hvis din bestilling afvises, vil sekretariatet komme med forslag til lignende foredrag, som du kan bestille.