Bestil en Forsker

Bestil en Forsker

Vil I blive klogere på rummet, klimaforandringer, religion eller alt muligt andet, så bestil en forsker til et foredrag under Forskningens Døgn. Alle - også privatpersoner - kan bestille en forsker til et foredrag. Foredragene er gratis.

Datoer for bestilling af foredrag m.m. i 2025 følger. 

 

Det skal I kunne for at få gratis foredrag

Bestil en Forsker er en unik mulighed for at få besøg af en forsker under Forskningens Døgn.

For at bestille et foredrag skal I opfylde følgende betingelser:

  • I skal kunne samle et publikum på mindst 20 personer.
  • I skal kunne stille passende rammer til rådighed for både forsker og publikum (en stor stue kan være nok). 
  • Foredraget er gratis, men I skal kunne dække eventuelle transportomkostninger for forskeren, hvis forskeren ikke er tilknyttet et universitet eller en professionshøjskole.

I kan maksimalt bestille to foredrag. Hvis I ønsker at bestille mere end to foredrag, skal I kontakte sekretariatet på bestilenforsker@bestilenforsker.dk. I mailen bedes I sandsynliggøre, at I kan samle publikum til mere end to foredrag. 

Når I har modtaget en mail, der bekræfter jeres booking, er det jeres eget ansvar at aftale de videre detaljer for foredraget med forskeren. 

Sådan bestiller I 

Når vi åbner foredragskataloget her på forsk.dk, vælger I et foredrag og klikker ind på det ledige tidspunkt, I ønsker. I skal ikke være oprettet som arrangør for at bestille et foredrag. 

Datoer for, hvornår I kan se årets foredrag, og hvornår I kan bestille i 2025, følger. 

Afvisning af bestilling

Hvis jeres bestilling afvises, skyldes det, at nogle forskere udbyder deres foredrag i flere landsdele, og at der kan være tidsmæssige og geografiske udfordringer for forskeren i at nå fra det ene foredrag til det næste. I disse tilfælde tildeles foredraget efter først til mølle-princippet. Hvis jeres bestilling afvises, vil sekretariatet komme med forslag til lignende foredrag, som I kan bestille.

Vær opmærksom på, at bliver kravene ikke opfyldt om min. 20 deltagere m.m., og bliver sekretariatet gjort opmærksom på det, vil rekvirenten modtage en advarsel. To advarsler er lig med ekskludering fra ordningen.