Bliv ny arrangør

Bliv ny arrangør

Alle - også foreninger og privatpersoner - kan arrangere events under Forskningens Døgn. Og alle kan få tilskud til et arrangement. Læs mere om jeres muligheder her.

FORSKNINGENS DØGN 2023

Festivalen åbner den 21. april 2023 og kører til og med den 28. april.

Hvad får I ud af det?

Med en event under Forskningens Døgn kan I sætte fokus på jeres forening, institution osv., og I kan få formidlet ny viden eller nye tiltag eller få skabt debat om lokale udfordringer eller andet.

 

Hvem kan I invitere?

Forskningens Døgn henvender sig til hele befolkningen og især til dem, der ikke til dagligt er i berøring med forskning og innovation. I bestemmer selv, hvilken målgruppe I vil henvende jer til. Det kan f.eks. være voksne, familier, gymnasie- og folkeskoleelever, jeres interessenter, klubber eller foreninger.

Hvad kan I lave?

Der er ingen regler for, hvilken type event I kan lave, men det kan f.eks. være: 

  • debatter
  • rundvisninger og udstillinger
  • forsker-talkshows
  • forskertorve med stande osv.
  • hands-on og eksperimenter
  • science shows
  • videnskabsteater
  • borgermøder.

Se også: Inspiration til den gode event

Hvilke krav er der?

Eventen skal svare overens med formålet med Forskningens Døgn, og så skal I formidle forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Det kan være forskerne selv, der formidler, men det kan også være forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere eller ansatte medarbejdere ved den organisation, der afholder eventen, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Formidling udført af elever i skoler eller gymnasier anses ikke for at være på forskningsfagligt højt nok niveau og anses derfor ikke for at være fagligt forsvarligt.

Forskningens Døgns formål er at: 

  • etablere mødesteder for forskere og befolkning
  • sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer.

Så længe de primære aktiviteter ligger inden for formålet med Forskningens Døgn, kan mindre dele af eventen være indhold som musik eller lignende, der ikke relaterer sig direkte til forskning. 

Som udgangspunkt skal alle events også være gratis. Der kan dog gives dispensation, hvis lokaliteten er et sted, hvor der normalt tages éntre, eller hvis der er tale om ekstraordinære events. 

Se alle retningslinjer og praktiske oplysninger i "Obligatorisk læsning for arrangører":

I kan søge tilskud til jeres event; minimumbeløbet er på 15.000 kr., og maksimum er på 50.000 kr. Tilskuddet kræver blandt andet, at man selv betaler det tilsvarende beløb, f.eks. i kraft af de løntimer, man bruger til en event, eller til de direkte udgifter. Fristen for at søge tilskud er den 26. januar 2023, kl. 12, så her skal I have en overordnet event-idé og et budget klart. De endelig krav og frister for puljemidler fremgår af Muligheder for at få tilskud i 2023: 

I skal være oprettet som arrangør her på forsk.dk og have beskrevet jeres event på vores hjemmeside. Fristen for jeres eventbeskrivelse er den 11. marts 2023. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til proces, om I kan blive arrangører osv., er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på mail: forsk@ufm.dk eller ringe til projektleder Lotte Skov Holm på 7231 8075.

Vil du følge med i nyheder osv. fra Forskningens Døgn, kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvor vi løbende sender nyheder og beskeder til arrangører osv.. Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet.