Forskningens Døgn

Hvad

Hvornår

Hvor

Hvem

Dine kriterier matchede 12 foredrag

Carsten Niebuhr og Knud Leem – to af oplysningstidens store etnografer

Carsten Niebuhr og Knud Leem – to af oplysningstidens store etnografer

Jørgen Mikkelsen, Arkivar
Rigsarkivet

Kan bookes i

Hovedstaden, Sjælland

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne
I 1767 afsluttede Carsten Niebuhr sin syv år lange "arabiske rejse". Tiden var bl.a. blevet brugt til en præcis kortlægning af Cairo og Yemen og en omhyggelig afskrivning af tekster med hieroglyffer og kileskrift. Men Niebuhr havde også gjort et væld af iagttagelser af folkelivet i de mange lande, han havde besøgt.
Dansk sprog og litteratur i  middelalderen

Dansk sprog og litteratur i middelalderen

Simon Skovgaard Boeck, ph.d., seniorredaktør
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Kan bookes i

Hovedstaden, Sjælland

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge
Middelalderens danske tekster er en broget samling af religiøse traktater, verdslige forhandlinger, lovtekster, retningslinjer, vejrprofetier, mirakler, digte, ridderromaner, historiske krøniker og lægebøger. De fleste kender nok "Med lov skal land bygges" og "Drømte mig en drøm i nat", men hvem kender verset om fyldebøtten Iver Kræmmer, der gerne løfter op i pigernes særke?
Forudsættelser og Underforståelser

Forudsættelser og Underforståelser

Ole Togeby, Professor, dr. phil.
Aarhus Universitet

Kan bookes i

Midtjylland

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge, Skoleklasser
Foredraget handler om de to sproglige fænomener forudsættelse og underforståelse. Hvordan bruges de hensigtsmæssigt, og hvordan kan de misbruges, som det ofte sker i politikeres sprog?
Hvorfor taler vi dansk? Reformationen og sproget

Hvorfor taler vi dansk? Reformationen og sproget

Marita Akhøj Nielsen, Ledende redaktør
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Kan bookes i

Hovedstaden

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge
Reformationen fik stor betydning for det danske samfund på mange områder. Et af dem er sproget. For Luther var det vigtigt, at det kristne budskab var på folks eget sprog – altså dansk i Danmark.
Hvorfor tysk(ere) og dansk(ere) måske er forskellige

Hvorfor tysk(ere) og dansk(ere) måske er forskellige

Mette Skovgaard Andersen, Lektor, Ph.d.
CBS

Kan bookes i

Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge
Har du nogensinde tænkt, at tyskere var lidt mere "stive" i det end danskere? Har du nogensinde syntes, at tysk var svært at lære? Har du nogensinde set en dansk vejrudsigt og tænkt: Hvad sagde de egentlig? Eller en tysk og kedet dig til døde? Så hør dette foredrag, der kan give et indblik i mulige forklaringer
Jens Steen Sehested – en (næsten) glemt barokdigter

Jens Steen Sehested – en (næsten) glemt barokdigter

Marita Akhøj Nielsen, Ledende redaktør
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Kan bookes i

Hovedstaden

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge
Der var flere gode danske barokdigtere, og nogle læses stadig. Men Jens Steen Sehested (ca. 1642-1698) er noget overset. Det er synd, for han er forskellig fra alle de andre – han går langt mere direkte til kroppen og den fysiske virkelighed end de andre barokdigtere.
Kend dit DNA

Kend dit DNA

Stig E Bojesen, Professor, overlæge, dr.med.
Herlev og Gentofte Hospital

Kan bookes i

Hovedstaden, Sjælland

Faglighed

Krop og Sundhed

Målgruppe

Voksne, Unge
Når vi vil beskrive en persons inderste uforanderlige kerne, bruger vi i hverdagssproget ofte ordet ”DNA”. Det er et vægtigt ord, og ordet ”genetik” får nogle gange en truende, nærmest uafvendelig fremtoning i vores sprog.
Middelalderens Sønderjylland: fødslen af et nationalt traume

Middelalderens Sønderjylland: fødslen af et nationalt traume

Markus Hedemann, Ledende redaktør, cand. mag.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Kan bookes i

Hovedstaden

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne
Foredraget vil tage sigte på Sønderjyllands afgørende betydning for Danmarks og Nordeuropas politiske historie. Vægten vil ligge på perioden 1326-1460.
Moths Ordbog – et vindue til Danmark år 1700

Moths Ordbog – et vindue til Danmark år 1700

Marita Akhøj Nielsen, Ledende redaktør
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Kan bookes i

Hovedstaden

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge
Moths Ordbog fra begyndelsen af 1700-tallet er den første store danske ordbog. Den er sjov og spændende, fordi dens mange ord og udtryk giver et levende indtryk af livsstil og tankegang for 300 år siden.
Niels Klims underjordiske rejse. Satirisk science fiction fra 1700-tallet

Niels Klims underjordiske rejse. Satirisk science fiction fra 1700-tallet

Peter Zeeberg, Ledende redaktør
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Kan bookes i

Hovedstaden, Sjælland

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge
Ludvig Holbergs roman Niels Klims underjordiske rejse er 300 år gammel satire, men den har ikke mistet sin brod. Holbergs kamp for sund fornuft og tolerance er så relevant i dag som dengang.
Om at genoplive et dødt sprog: latin i renæssancen

Om at genoplive et dødt sprog: latin i renæssancen

Camilla Horster, Adjunkt
Aarhus Universitet

Kan bookes i

Midtjylland

Faglighed

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne, Unge
I 1400-tallet kæmpede renæssancens humanister mod alle odds for at genoplive romerrigets latin I deres egne skrifter. Foredraget fortæller, hvorfor det sprogligt set er svært og usædvanligt, hvilke faktorer der påvirkede resultatet, og hvor langt de kom med "genoplivningen".
Verdens 7000 sprog

Verdens 7000 sprog

Peter Bakker, Lektor
Aarhus Universitet, Institut for Antropologi, Arkæologi, Lingvistik

Kan bookes i

Hovedstaden, Nordjylland, Syddanmark, Sjælland, Midtjylland

Faglighed

Kultur og Samfund, Naturvidenskab

Målgruppe

Voksne, Unge
Der er omkring 7000 sprog i verden og omkring syv milliarder mennesker. Halvdelen af verdens sprog tales af færre end 3000 mennesker, og mange sprog er nu truede.