Agil digitalisering af arbejdsgange og forretningsprocesser

Agil digitalisering af arbejdsgange og forretningsprocesser

Foredraget vil præsentere en ny metode - Dynamic Condition Response grafer - og værktøj (DCRGraphs.net), som gør det muligt for sagsbehandlere og andre vidensarbejdere digitalt at beskrive og simulere deres arbejdsgange og forretningsprocesser agilt.

Metoden bevarer fleksibilitet i arbejdsgangen og dokumenterer, hvordan processer lever op til lovgivning og compliance-krav, samtidig med at de digitale arbejdsgange kan ændres i takt med, at lovgivning og krav ændres.

DCRGraphs.net-værktøjet er udviklet på baggrund af et erhvervsph.d.-projekt ved Exformatics som en del af et igangværende forsknings- og innovationssamarbejde mellem IT Universitetet og Exformatics. Værktøjet har været anvendt i flere år i undervisningen på IT Universitetet i København.

Kort og godt

Kan bookes

g fredag 28/4 formiddag (2017)
g fredag 28/4 eftermiddag (2017)

Kan bookes i

Hovedstaden

Teknisk udstyr

Projektor og internetforbindelse

Emne

Teknologi og Innovation

Målgruppe

Voksne

Varighed

45 min.

Forsker

Thomas Hildebrandt

Ansættelsessted

IT Universitetet i København

Titel

Lektor