Hvorfor tysk(ere) og dansk(ere) måske er forskellige

Hvorfor tysk(ere) og dansk(ere) måske er forskellige

Har du nogensinde tænkt, at tyskere var lidt mere "stive" i det end danskere? Har du nogensinde syntes, at tysk var svært at lære? Har du nogensinde set en dansk vejrudsigt og tænkt: Hvad sagde de egentlig? Eller en tysk og kedet dig til døde? Så hør dette foredrag, der kan give et indblik i mulige forklaringer

Sprog, erkendelse og identitet hænger tæt sammen, men hvor tæt diskuteres i sprogvidenskaben. Alle sprog kan principielt udtrykke alting, men de gør det ikke. En måde at se på sprog er netop at rette blikket mod, hvad sproget nødvendigvis skal udtrykke, og hvad det kan udtrykke.

Med udgangspunkt i dette har den danske sprogforsker Per Durst-Andersen udviklet en teori om supertyper, ifølge hvilken alle sprog basalt set tilhører en bestemt supertype. Nogle sprog er modtagerorienterede, nogle er afsenderorienterede, og atter andre er virkelighedsorienterede.

Hvad dette betyder for sprogparret tysk og dansk (og dermed måske også for danskere og tyskere), vil jeg illustrere bl.a. på baggrund af en sammenligning af danske og tyske vejrudsigter.

Kort og godt

Kan bookes

g mandag 24/4 formiddag (2017)
g mandag 24/4 eftermiddag (2017)
g mandag 24/4 aften (2017)
g onsdag 26/4 formiddag (2017)
g onsdag 26/4 eftermiddag (2017)
g onsdag 26/4 aften (2017)
g fredag 28/4 formiddag (2017)
g fredag 28/4 eftermiddag (2017)

Kan bookes i

Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark

Teknisk udstyr

Powerpointfremviser

Emne

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne
Unge

Varighed

45 min - 60 min (kan evt. udvides lidt) - gerne i dialog med de unge/gymnasieelever

Forsker

Mette Skovgaard Andersen

Ansættelsessted

CBS

Titel

Lektor, Ph.d.