Om festivalen

Om festivalen

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med over 700 events og foredrag og mere end 75.000 besøgende.

Forskningens Døgn har til formål at:

  • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’
  • Etablere mødesteder for forskere og befolkning
  • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
  • Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere

 

Hvem står bag?

Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn. Sekretariatet for Forskningens Døgn er placeret i Styrelsen for Forskning og uddannelse og varetager den overordnede koordinering og markedsføring af Forskningens Døgn.

Hvem deltager?

Forskningens Døgn henvender sig til hele befolkningen og især til dem, der ikke til dagligt har berøring med forskning og innovation. De cirka 150 lokale arrangører har forskellige målgrupper for øje, fx voksne, familien i fællesskab, elever på folkeskoler og gymnasier osv.

Hvad kan du opleve?

På Forskningens Døgn kan du opleve alle tænkelige typer af events, der formidler forskning og forskningsresultater for børn, unge og voksne, fx videnskabscaféer, forskertorve, demonstrationer, udstillinger, forestillinger, foredrag, forsøg, rundvisninger, borgermøder og debatter.

Alle events fremgår af eventkalenderen på Forskningens Døgns hjemmeside fra omkring 1. april.

Bestil en Forsker

Bestil en Forsker er et tilbud under Forskningens Døgn, der giver alle, der kan samle et publikum på mindst 20 personer, mulighed for gratis at bestille en forsker til at komme og holde et foredrag i løbet af uge 17. Foredraget kan fx foregå på arbejdspladsen, skolen, i en forening eller på et bibliotek.

Læs mere om Bestil en Forsker-ordningen   

Skoleprogrammet

Skoleprogrammet er et undervisningsforløb, der giver eleverne indsigt i naturvidenskab (natur- og teknologifag) på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag.

Skoleprogrammet har til formål, at skabe faglig interesse ved at tage udgangspunkt i elevernes egen hverdag samtidigt med, at der er stor fokus på forskningsfeltet. Derudover skaber det en høj grad af elevinvolvering og initieres kreative processer som skaber grobund for børnenes egen fortolkning forskningsfeltet.

Målgruppen for skoleprogrammet er grundskolens 4 – 6 klassetrin.

Læs mere om Skoleprogrammet

Gymnasieprogrammet

Gymnasieprogrammet har til formål at få unge til at debattere og tage stilling til forskningsetiske problemstillinger der relaterer sig til deres hverdag og som potentielt vil kunne til at ændre de grundlæggende vilkår for menneskelivet. Det kan f.eks. omhandle en række nye celle- og genteknologier, som på forskellig vis er forbundet med sygdomsbehandling af mennesker eller om fødevarer og klima.

Programmet bestå af undervisningsmateriale som udarbejdes af Det Etiske Råd. Undervisningsmaterialet giver gymnasieeleverne indblik i et aktuelt og samfundsrelevant emne. Derudover afholdes der et debatarrangement hvor medlemmer af Det Etiske Råd, forskere fra forskellige fagområder belyser og udfordrer hinandens standpunkter omkring disse teknologier og de etiske problemstillinger de kan medføre. Hele debatarrangementet Livestreames til deltagende gymnasieklasser, som også vil have mulighed for at stille spørgsmål til panelet. 

Læs mere om Gymnasieprogrammet

Forskningskommunikationsprisen

Forskningskommunikationsprisen er indstiftet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Prisen uddeles hvert år under åbningen af Forskningens Døgn til en forsker, der har gjort en særlig indsats for at formidle sin forskning og viden til en bred målgruppe. Med prisen følger 100.000 kr.

Kan jeg blive arrangør?

Forskningens Døgn har hvert år omkring150 lokale arrangører, der arrangerer de cirka 600 forskellige events. De lokale arrangører er primært universiteter, uddannelses- og kulturinstitutioner, virksomheder, formidlings- og forskningscentre, offentlige institutioner og organisationer. Alle, der har en god idé, en lokalitet og har lyst til at deltage, kan blive arrangør.

Her kan du læse mere om, hvordan du bliver arrangør på Forskningens Døgn