Om festivalen

Om festivalen

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med over 600 events og mere end 75.000 besøgende.

Hvem står bag?

Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn. Sekretariatet for Forskningens Døgn er placeret i Styrelsen for Forskning og uddannelse og varetager den overordnede koordinering og markedsføring af Forskningens Døgn.

Hvert år inviteres universiteter, uddannelses- og kulturinstitutioner, virksomheder, formidlings- og forskningscentre, offentlige institutioner, organisationer m.fl., der arbejder med, eller har direkte relation til forskning inden for alle fagområder (naturvidenskab, historie, medicin, miljø, kunst, teknologi, sprog osv.), til at deltage som arrangører i Forskningens Døgn.

Hvad er formålet?

Forskningens Døgn har til formål at:

  • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’
  • Etablere mødesteder for forskere og befolkning
  • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
  • Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere

Hvem arrangerer?

Forskningens Døgn har hvert år omkring150 lokale arrangører, der arrangerer de cirka 600 forskellige events. De lokale arrangører er primært universiteter, uddannelses- og kulturinstitutioner, virksomheder, formidlings- og forskningscentre, offentlige institutioner og organisationer. Alle, der har en god idé, en lokalitet og har lyst til at deltage, kan blive arrangør.

Her kan du læse mere om, hvordan du bliver arrangør på Forskningens Døgn

Hvem deltager?

Forskningens Døgn henvender sig til hele befolkningen og især til dem, der ikke til dagligt har berøring med forskning og innovation. De cirka 150 lokale arrangører har forskellige målgrupper for øje, fx voksne, familien i fællesskab, elever på folkeskoler og gymnasier osv.

Hvad kan du opleve?

På Forskningens Døgn kan du opleve alle tænkelige typer af events, der formidler forskning og forskningsresultater for børn, unge og voksne, fx videnskabscaféer, forskertorve, demonstrationer, udstillinger, forestillinger, foredrag, forsøg, rundvisninger, borgermøder og debatter.

Alle events fremgår af eventkalenderen på Forskningens Døgns hjemmeside fra omkring 1. april.

Hvad er Bestil en Forsker?

Bestil en Forsker er et tilbud under Forskningens Døgn, der giver alle, der kan samle et publikum på mindst 20 personer, mulighed for gratis at bestille en forsker til at komme og holde et foredrag i løbet af uge 17. Foredraget kan fx foregå på arbejdspladsen, skolen, i en forening eller på et bibliotek.

Her kan du læse mere om Bestil en Forsker-ordningen

Hvad er Forskningskommunikationsprisen?

Forskningskommunikationsprisen er indstiftet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Prisen uddeles hvert år under åbningen af Forskningens Døgn til en forsker, der har gjort en særlig indsats for at formidle sin forskning og viden til en bred målgruppe. Med prisen følger 100.000 kr.