Om Forskningens Døgn

Om Forskningens Døgn

Syv døgn i videnskabens tegn.

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende. I 2020 finder festivalen sted fra den 20. - 26. april.

Blive arrangør på Forskningens Døgn

Se hvordan her

Hvad kan du opleve?

På Forskningens Døgn kan du opleve alle tænkelige typer events, der formidler forskning og forskningsresultater for børn, unge og voksne, f.eks. videnskabscaféer, forskertorve, demonstrationer, udstillinger, forestillinger, foredrag, forsøg, rundvisninger, borgermøder og debatter.

Alle events fremgår af eventkalenderen på Forskningens Døgns hjemmeside fra omkring 1. april.

Forskningens Døgns formål:

  • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’
  • Etablere mødesteder for forskere og befolkning
  • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
  • Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere

Hvem står bag?

Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn. Sekretariatet for Forskningens Døgn er placeret i Styrelsen for Forskning og uddannelse, og varetager den overordnede koordinering og markedsføring af Forskningens Døgn.

Forskningens Døgn har hvert år omkring 100 arrangører, der arrangerer de forskellige events rundt om i landet. Arrangørerne er primært universiteter, uddannelses- og kulturinstitutioner, virksomheder, formidlings- og forskningscentre, offentlige institutioner og organisationer. Men alle, der har en god idé, lokalefaciliteter og lyst til at deltage, kan blive arrangør.

Bestil en Forsker

Bestil en Forsker er et tilbud, der giver alle, der kan samle et publikum på mindst 20 personer, mulighed for gratis at bestille en forsker til at komme og holde et foredrag i løbet af Forskningens Døgn. Foredraget kan f.eks. foregå på arbejdspladsen, skolen, i en forening eller på et bibliotek.

LæringsUnivers

Forskningens Døgn har i samarbejde med eksterne partnere lavet undervisningstilbud til henholdsvis børnehaver, grundskolernes mellemtrin og gymnasier. De tre initiativer har til formål, at give børn og elever indsigt i spændende og aktuelle forskningsemner, der tager udgangspunkt i deres egen hverdag. Indholdet tilpasses de forskellige aldersgrupper, og tages hvert år udgangspunkt i et nyt tema.


Forskningskommunikationsprisen

Forskningskommunikationsprisen er indstiftet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Prisen uddeles hvert år under Forskningens Døgn til en forsker, der har gjort en særlig indsats for at formidle sin forskning og viden til en bred målgruppe. Med prisen følger 200.000 kr.