Arrangørprofiler

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet er etableret i 1999 og er Danmarks yngste universitet. Universitetet har som mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med IT.
IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet er etableret i 1999 og er Danmarks yngste universitet. Universitetet har som mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med IT.

Kort og godt

Adresse

Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

30288048

Mere information

Jammerbugt Bibliotekerne

Jammerbugt Bibliotekerne er en sammenslutning af folkebibliotekerne i Jammerbugt Kommune.
Jammerbugt Bibliotekerne

Jammerbugt Bibliotekerne

Jammerbugt Bibliotekerne er en sammenslutning af folkebibliotekerne i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Bibliotekerne dækker Fjerritslev Bibliotek, Pandrup Bibliotek, Aabybro Bibliotek, Brovst Bibliotek samt Bogbussen, der hver mandag, tirsdag og torsdag kører rundt til faste holdepladser i nærområdet.

Kort og godt

Adresse

Rotfeldsvej 11
9460 Brovst

Region

Nordjylland

Telefon

22875688

Jobbanken

Jobbanken er en selvejende institution, der arbejder for at skabe øget varig beskæftigelse for førtidspensionister med et følsomt sind.
Jobbanken

Jobbanken

Jobbanken er en selvejende institution, der arbejder for at skabe øget varig beskæftigelse for førtidspensionister med et følsomt sind.

Jobbanken er en selvejende institution med egen direktør og bestyrelse. Jobbanken har afdelinger i Herning, Aarhus og København.

Jobbankens målgruppe er førtidspensionister med et følsomt sind, som har arbejdsmæssige ressourcer. Førtidspensionisterne opsøger selv Jobbanken, fordi de ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobbanken søger at hjælpe målgruppen til ansættelse i job med løntilskud eller deltidsjob på ordinære vilkår.

Kort og godt

Adresse

Nygade 4
7400 Herning

Region

Telefon

41950008

Kærholm Skole afdeling Kølholm Frederikssund Kommune

Specialskole med normaltbegavede elever 0-10. kl med diagnoser indenfor ADHD og/eller ASF
Kærholm Skole afdeling Kølholm Frederikssund Kommune

Kærholm Skole afdeling Kølholm Frederikssund Kommune

Specialskole med normaltbegavede elever 0-10. kl med diagnoser indenfor ADHD og/eller ASF

Kort og godt

Adresse

Marbækvej 43
3600 Frederikssund

Region

Hovedstaden

Telefon

28504626

Mere information

Kalundborg kommune

Kalundborg kommune - Fagcenter småbørn og undervisning
Kalundborg kommune

Kalundborg kommune

Kalundborg kommune - Fagcenter småbørn og undervisning

Kort og godt

Adresse

Holbækvej 141b
4400 kalundborg

Region

Telefon

21676561

Kammerkoret Musica

Kammerkoret Musica er stiftet i 1986 og er et af Københavns førende amatørkor. Hovedvægten i repertoiret ligger på a cappella værker fra fortid og nutid, som gerne opføres i usædvanlige sammenhænge og i samarbejde med professionelle kunstnere.
Kammerkoret Musica

Kammerkoret Musica

Kammerkoret Musica er stiftet i 1986 og er et af Københavns førende amatørkor. Hovedvægten i repertoiret ligger på a cappella værker fra fortid og nutid, som gerne opføres i usædvanlige sammenhænge og i samarbejde med professionelle kunstnere.

Musica har indspillet flere CDer, bl.a. i 2015 ”Kvindestemmer” med korværker af kvindelige komponister, heriblandt en sats af Ida da Fonseca.  Musica deltager ofte i korkonkurrencer og har flere gange vundet førstepræmie i kategorierne kammerkor og kirkemusik. Musicas chefdirigent siden 2009 er Filipe Carvalheiro. Filipe er uddannet dirigent fra konservatorier i Portugal og USA og har endvidere studeret hos bl.a. Jorma Panula og Karlheinz Stockhausen.

 

Kort og godt

Adresse

C. N. Petersensvej 38
2000 Frederiksberg

Region

Hovedstaden

Telefon

51613643

Mere information

Kattegatcentret

Kattegatcentret er et offentligt akvarium, som ligger i Grenaa.
Kattegatcentret

Kattegatcentret

Kattegatcentret er et offentligt akvarium, som ligger i Grenaa.

Kattegatcentret ligger ved Grenaa Havn, helt ud til Kattegat. Derfor kan vi både se, dufte og mærke havet hver eneste dag. Det er lige noget for sådan nogle havtosser som os! Heldigvis er vi ikke de eneste, der er bidt af havet. Kattegatcentret åbnede i 1993 og har siden haft over 6 mio. besøgende.
Hos os bliver du klogere på livet i havet – vores dygtige formidlere garanterer nemlig et hav af historier, som vil bide sig fast for altid. Med både humor og hjerte skaber vi oplevelser, som spreder sig som ringe i vandet. Når du bliver klogere på havet, vil du nemlig passe bedre på havmiljøet. Vi stiller også vores viden og faciliteter til rådighed for erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner, så vi sammen kan sikre havets fremtid og udvikle dets mange muligheder.

Kattegatcentret er en selvejende fond og drives på non-profit basis. Ud over udstillingsområderne har Kattegatcentret også en aktiv skoletjeneste, som besøges af godt 12.000 elever og studerende hvert år.

Kort og godt

Adresse

Færgevej 4
8420 Knebel

Region

Midtjylland

Telefon

20276553

KEA

KEA står for Københavns Erhvervs Akademi og udbyder videregående uddannelser på akademi- og professionsbachelorniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet...
KEA

KEA

KEA står for Københavns Erhvervs Akademi og udbyder videregående uddannelser på akademi- og professionsbachelorniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet...

... men vi synes egentlig, det er vigtigere at fortælle dig, at KEA leder efter mønsterbrydere, der kan og vil udfordre status quo for at skabe en bedre verden med teknik og design.

KEAs formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.

Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

Kort og godt

Adresse

Guldbergsgade 29N
2200 København N

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

20363166

Mere information

Klima- og Energigruppen Stevns

Lokal Klima- og Energigruppe på Stevns
Klima- og Energigruppen Stevns

Klima- og Energigruppen Stevns

Lokal Klima- og Energigruppe på Stevns

Klima- og Energigruppen Stevns er en forening med deltagelse af såvel politikere fra mange forskellige politiske partier (A,V,F,B og Ø) som borgere med interesse for klima- og energiforhold. Foreningen har fungeret uformelt i flere år, men blev indstiftet som forening den 7. maj 2015.

Formålet er at fremme energieffektivitet og mindske belastning af klima og miljø i Stevns Kommune. Det gør vi ved at undersøge, beskrive, debattere, sammenligne, videndele, opsøge og påvirke.

Kort og godt

Adresse

Granvej 5, Hellested
4652 Hårlev

Region

Telefon

60932431

Knæk Koden

Knæk Koden er en konsultations virksomhed som giver forskellige ydelser for multietnisk familier i DK.
Knæk Koden

Knæk Koden

Knæk Koden er en konsultations virksomhed som giver forskellige ydelser for multietnisk familier i DK.

Knæk Koden er et selvstændigt konsulentfirma, som blev stiftet den 01.03.19 og som retter henvendelsen til familier med multietnisk baggrund, fagfolk og kommuner på Børne-og Ungeområdet. Hovedformålet er at knække koden i sociale, kulturelle og strukturelle problemstillinger på begge sidder og skabe broer mellem multietniske familier og systemet.

Kort og godt

Adresse

Mårkærvej 13
2630 Tåstrup

Region

Hovedstaden

Telefon

41501328

Mere information

Københavns Kommune

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning administrerer landets største skolevæsen og har en lang række tilbud til skolerne i kommunen. Afd. for Bæredygtig Udvikling (ABU) driver en række Natur- og Miljøskoler, hvor der tilbydes aktive og praktiske undervisningsforløb i natur- og miljøemner.
Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning administrerer landets største skolevæsen og har en lang række tilbud til skolerne i kommunen. Afd. for Bæredygtig Udvikling (ABU) driver en række Natur- og Miljøskoler, hvor der tilbydes aktive og praktiske undervisningsforløb i natur- og miljøemner.

Københavns Kommune, BUF, Afdeling for Bæredygtig Udvikling

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har igennem en årrække afholdt forskertorve under Forskningens Døgn med en lang række aktiviteter og arbejdende værksteder. Deltag aktivt i de mange forskellige tilbud, som tilbydes fra værksteder og arbejdende laboratorier, af vore forskerformidlere fra Kommunens Naturskoler i perioden under Forskningens Døgn i uge 17.

Til daglig har Københavns Kommunes Natur- og Miljøskoler en lang række tilbud til skoleklasser om aktiv og praktiske miljøundersøgelser og kampagner om bl.a. bæredygtig udvikling.

 

Kort og godt

Adresse

Københavns Kommune, BUF, Afd. for Bæredygtig Udvikling, Gyldenløvesgade 15, 3. sal, 1502 København V.
1600 København V

Region

Hovedstaden

Telefon

24854463

Mere information

Københavns Museum

Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at være en ramme for dialog om Københavns fortid, nutid og fremtid ved at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv. Det sker blandt andet gennem udstillinger, publikationer, byvandringer, foredrag, debatarrangementer og borgerinddragende aktiviteter
Københavns Museum

Københavns Museum

Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at være en ramme for dialog om Københavns fortid, nutid og fremtid ved at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv. Det sker blandt andet gennem udstillinger, publikationer, byvandringer, foredrag, debatarrangementer og borgerinddragende aktiviteter

Kort og godt

Adresse

Stormgade 18
1555 København V

Region

Hovedstaden

Telefon

23820931

Mere information

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. KP er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. KP udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser til pædagog, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. KP vil bidrager til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling.
Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. KP er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. KP udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser til pædagog, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. KP vil bidrager til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling.

Kort og godt

Adresse

Humletorvet 3
1799 København V

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

70890990

Mere information

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv er et byarkiv, der primært beskæftiger sig med hovedstadens historie.
Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv er et byarkiv, der primært beskæftiger sig med hovedstadens historie.

Arkivet indsamler arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og dens udvikling. Det ældste dokument er et privilegium til byen København og stammer fra 1275. Det nyeste er elektroniske data, afleveret til arkivet i år.

Kort og godt

Adresse

Københavns Rådhus
1599 København V

Region

Hovedstaden

Telefon

33662370

Mere information

Københavns Universitet - Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

The University of Copenhagen's Department of Cross-Cultural and Regional Studies (ToRS) deals with language, culture, religion and society, primarily in the world outside Western Europe and the United States. Cross-cultural competences and knowledge of the world's diversity are crucial in the globalized world - politically, economically and culturally. It is ToRS's purpose to convey insight into this diversity. ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt. Det er ToRS’ formål at formidle indsigt i denne mangfoldighed.
Københavns Universitet - Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Københavns Universitet - Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

The University of Copenhagen's Department of Cross-Cultural and Regional Studies (ToRS) deals with language, culture, religion and society, primarily in the world outside Western Europe and the United States. Cross-cultural competences and knowledge of the world's diversity are crucial in the globalized world - politically, economically and culturally. It is ToRS's purpose to convey insight into this diversity. ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt. Det er ToRS’ formål at formidle indsigt i denne mangfoldighed.

Lectures and seminars provided on the following: 

Heritage and diplomacy: narratives of conflict and destruction  

Over the past decade, the landscape of culture and conflict has shifted—in an era of increasing fractionalisation, cultural heritage, whether tangible or intangible is now very much at the centre of many global conflicts. The subject of cultural heritage protection during times of armed conflict has therefore received a greater amount of attention in recent years, both in the media, and in the drafting of legislation to improve implementation of safeguarding efforts. Conflict has truly become the defining heritage issue of our age.

It is evident that, during conflict, at times, the front line of such safeguarding falls to the various military forces who do not possess the relevant skill set to enforce such protective measures. Although it is crucial that at-risk cultural heritage is afforded the appropriate level of in situ protection or refuge in secure locations, it remains that this is not the direct responsibility of the military, but of the relevant civilian authorities and cultural heritage experts available. This lecture will be concerned with how UNESCO enables the work of such civilian authorities, and consequently facilitates effective cultural heritage protection in Syria, Iraq and Yemen. The key areas of interest will be preparedness (including outreach and policy development) during peacetime, emergency response during conflict, and rehabilitation post conflict.

 

Kulturarv og diplomati: konflikt og ødelæggelse til debat

I det seneste årti har konflikter forandret det kulturelle landskab – I en tid med større polarisering har den materielle såvel som den immaterielle kulturarv spillet en central rolle i flere globale konflikter. Der er derfor kommet mere opmærksomhed i medierne omkring kulturarvsbeskyttelse, men også i flere juridiske og lovgivende dekreter, som forsøger at indføre eller forbedre nuværende beskyttelsesforanstaltninger. Konflikt kan derfor ses som én af de vigtigste problemstillinger indenfor kulturarvsområdet i nyere tid.

Det er klart, at under bevæbnede konflikter falder forpligtelsen for kulturarvsbeskyttelsen på de forskellige militære styrker involveret, som ikke nødvendigvis har den relevante erfaring til at håndtere denne udfordring. Selvom det er afgørende, at den truede kulturarv får den rette beskyttelse eller bliver omflyttet til sikrere opbevaringssteder, er det stadig ikke forsvarets direkte ansvar, da det tilfalder de rette civile myndigheder og lokale kulturarvseksperter. Dette foredrag vil undersøge hvordan UNESCO i samarbejde med disse civile myndigheder muliggør kulturarvsbeskyttelse i Syrien, Irak og Yemen. Hovedfokus vil blive lagt på forebyggende handlinger (inklusiv formidling og lovgivende forhold) i fredstid, nødreaktioner i krigstid og rehabilitering efter konflikten.

 

Lectures provided by:

Ingolf Thuesen, Head of Department - it@hum.ku.dk

Moritz Kinzel, Postdoctoral Fellow - zdr147@hum.ku.dk

Mette Elisabeth Bangsborg Thuesen, PhD Fellow - mebt@hum.ku.dk

Joanne Dingwall McCafferty, PhD Fellow - mccafferty@hum.ku.dk

 

Department of Cross-Cultural and Regional Studies

University of Copenhagen

Kort og godt

Adresse

Karen Blixens Plads 8 Søndre Campus Bygning 10
2300 København

Region

Hovedstaden

Telefon

93862526

Mere information

KøgeBibliotekerne

Køge Bibliotekerne sætter fokus på bibliotekets kulturelle og læringsmæssige betydning.
KøgeBibliotekerne

KøgeBibliotekerne

Køge Bibliotekerne sætter fokus på bibliotekets kulturelle og læringsmæssige betydning.

Køge Bibliotekerne består af Køge Bibliotek, Herfølge og Borup Biblioteker. Desuden har vi Rishøj minibibliotek, som  er med i Forskningens Døgn.

Kort og godt

Adresse

Kirkestræde 18
4600 Køge

Region

Midt- og Vestsjælland

Telefon

56672800

Mere information

Koldingbibliotekerne

Kolding Bibliotek åbnede i januar 2006 som et dynamisk informations-, lærings- og kulturhus. Tanken om det hele menneske i en foranderlig verden har været omdrejningspunktet i både planlægning og indretning. Du kan læse mere om bibliotekets tidligere historie på KoldingWiki
Koldingbibliotekerne

Koldingbibliotekerne

Kolding Bibliotek åbnede i januar 2006 som et dynamisk informations-, lærings- og kulturhus. Tanken om det hele menneske i en foranderlig verden har været omdrejningspunktet i både planlægning og indretning. Du kan læse mere om bibliotekets tidligere historie på KoldingWiki

Kort og godt

Adresse

slotssøvejen S
6000 Kolding

Region

Sønderjylland

Telefon

79791100

Mere information

Kongernes Jelling

Kongernes Jelling er et nationalmuseum og besøgscenter tæt ved Jellingmonumenterne (UNESCO), der fortæller historien om tiden, da Jelling var centrum i den danske historie, hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand levede. Museet viser, hvordan Jellingstenene formentlig så ud op­rin­de­ligt og præsenterer ny viden om vikingetiden. Her kan man følge Gorm-slægtens spor frem til familien i dag, og samtidig sætter museets udstillinger Jelling ind i en historisk sammenhæng.
Kongernes Jelling

Kongernes Jelling

Kongernes Jelling er et nationalmuseum og besøgscenter tæt ved Jellingmonumenterne (UNESCO), der fortæller historien om tiden, da Jelling var centrum i den danske historie, hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand levede. Museet viser, hvordan Jellingstenene formentlig så ud op­rin­de­ligt og præsenterer ny viden om vikingetiden. Her kan man følge Gorm-slægtens spor frem til familien i dag, og samtidig sætter museets udstillinger Jelling ind i en historisk sammenhæng.

Kort og godt

Adresse

Kongernes Jelling Gormsgade 23
7300 Jelling

Region

Midtjylland

Telefon

91887972

Kort- & Dokumentar Filmskolen

Kort- & Dokumentar Filmskolen er landets største uafhængige filmskole.
Kort- & Dokumentar Filmskolen

Kort- & Dokumentar Filmskolen

Kort- & Dokumentar Filmskolen er landets største uafhængige filmskole.

 

Skolen tilbyder kurser og uddannelser indenfor TV, film og online medier. Her sender de store mediehuse sender deres ansatte på efteruddannelse. Og her kan man hjælpe drømmen om en karriere indenfor levende billeder på vej.

Filmskolen er specialiceret i de korte videoformater og dokumentarfilm. I dagens medielandskab, hvor dokumentarfilm vises i primetime og brugen af video på digitale platforme er eksploderet, er Kort- & Dokumentar Filmskolens udbud mere relevant end nogensinde.

Kort og godt

Adresse

Blomstervænget 52
2800 Kgs. Lyngby

Region

Hovedstaden

Telefon

22754043

Mere information

Kræftens Bekæmpelse

Sygdomsbekæmpende forening, NGO, forskningsinstitution, patientforening
Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Sygdomsbekæmpende forening, NGO, forskningsinstitution, patientforening

Kort og godt

Adresse

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø
2100 København Ø

Region

Hovedstaden

Telefon

28952828

Mere information