Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. KP er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. KP udbyder mellemlange videregående uddannelser – eller professionsbacheloruddannelser til pædagog, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. KP vil bidrager til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling.

Kort og godt

Adresse

Humletorvet 3
1799 København V

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

70890990

Mere information