Corona -råd til arrangører under Forskningens Døgn

Vi kender ikke corona-situationen i foråret 2023, men her er nogle gode råd, I kan overveje, når I planlægger jeres events.

Alle arrangementer under Forskningens Døgn skal overholde de retningslinjer, som myndighederne angiver. Derfor er det vigtigt løbende at følge med i myndighedernes information. Rådene her tager afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger fra september 2020, men kan fortsat bruges til inspiration.

Anbefalinger og gode råd

  • Antal deltagere: Planlæg jeres arrangement, så det kan skaleres op eller ned i forhold til antal deltagere. Del større begivenheder med f.eks. flere oplæg op i afgrænsede blokke. Lad evt. publikum tilmelde sig hver blok, så I ved, hvor mange der deltager.
  • Afstand: Tænk i markerede zoner, hvor det kan sikres, at der kan holdes 1 eller 2 meters afstand afhængig af situation. Tænk også i at ensrette gå-retningen, at markere hver anden stol, man må sidde på, at markere det område, hvor man må opholde sig, at lægge tæpper på græsset osv.
  • Lokation: Overvej, om arrangementet kan afholdes udendørs for at begrænse kontakt- og dråbesmitte.
  • Hygiejne: Sørg for, at der er mulighed for at opretholde god håndhygiejne under arrangementet. Marker evt. kritiske punkter, hvor mange deltagere berører de samme overflader.
  • Alle med symptomer bør blive hjemme: Som arrangør kan I, allerede når I annoncerer arrangementet på sociale medier m.v., med fordel gøre tydeligt opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle opfordring om ikke at deltage ved sygdom eller symptomer.
  • Husk også jeres frivillige, oplægsholdere osv.: Tænk også her i afstand, at rengøre udstyr som mikrofoner osv., at folk ikke deler vandflasker, udstyr osv.
  • Digitalisering: Overvej, om hele eller dele af arrangementet kan foregå digitalt. F.eks. gennem livestreaming 

Følg den aktuelle corona-situation og retningslinjer på:

 

Sekretariatet for Forskningens Døgn