Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens

Regionshospitalet Horsens, Livsstilscenter Brædstrup samt Skanderborg Sundhedscenter udgør Hospitalsenheden Horsens, som er én af de fem hospitalsenheder i Region Midtjylland.

Hospitalsenheden Horsens har ca. 1.400 ansatte, og behandler årligt flere end 145.000 ambulante patienter, flere end 1.850 fødsler og udskriver flere end 23.500 patienter efter indlæggelse. 

Hospitalet har et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger, og vi arbejder hele tiden på at skabe bedst mulig sammenhæng i patienters behandling, indlæggelse og udskrivelse.

Hospitalsenheden Horsens har gennem de senere år satset på at gøre forskning på afdelingerne til en naturlig del af hospitalets arbejdsopgaver. Det har medført, at der pt. er 13 ph.d.-studerende og en generel øget forskningsaktivitet.

Kort og godt

Adresse

Sundvej 30
8700 Horsens

Region

Midtjylland

Telefon

78426103