Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt er den næststørste af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. Enheden blev dannet d. 1. april 2011 gennem en sammenlægning af regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive samt Hammel Neurocenter.

Hospitalsenhed Midt er den næststørste af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. Enheden blev dannet d. 1. april 2011 gennem en sammenlægning af regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive samt Hammel Neurocenter. 

Samlet har Hospitalsenhed Midt 4.200 fuldtidsansatte. Årligt behandles mere end 356.000 ambulante patienter, og der udskrives mere end 52.000 patienter efter indlæggelse.

Regionshospitalet Viborg er det største hospital i Hospitalsenhed Midt, der også omfatter regionshospitalerne i Silkeborg og Skive samt Hammel Neurocenter. I Viborg er der ca. 300 sengepladser og ca. 2.500 fuldtidsansatte. Regionshospitalet Viborg tilbyder undersøgelse og behandling inden for en række forskellige specialer og er, uden for Århus, det mest udspecialiserede i Region Midtjylland. Desuden er hospitalet udpeget som ét af regionens fem akuthospitaler.

Hovedfunktionen for Hospitalsenhed Midt er at være primært optageområde for samlet 231.000 borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner. Enheden rummer dog også funktioner indenfor reumatologi, karkirurgi, fedmekirurgi, mammakirurgi, rygkirurgi, kardiologi, neurologi, lungekræft. Dertil kommer højtspecialiserede funktioner for Jylland og Fyn varetaget af Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg og af Hammel Neurocenter.

Kort og godt

Adresse

Heibergs Allé 4
8800 Viborg

Region

Midtjylland

Telefon

78441330