Grænser i det grænseløse Europa

Grænser i det grænseløse Europa

I dag tales der meget om det grænseløse Europa, men på det seneste har situationen ændret sig. Oplægget vil behandle spørgsmålet om, hvorfor grænser stadigvæk betyder noget både symbolsk og teknisk inden for EU.

Med Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet er der ikke længere regelmæssig pas- og toldkontrol ved grænserne til vores EU-naboer. I foråret 2011 blev grænsekontrol dog igen sat på dagsorden af VK-regeringen og især dens støtteparti DF.

Debatten viste, at grænser stadigvæk optager os, og at mange ønsker en fortsat kontrol med, hvad og hvem der kommer ind i landet.

Oplægget vil fokusere på det symbolske ved grænser, men også hvilken teknisk rolle grænserne inden for EU spiller den dag i dag, og hvordan grænserne påvirker samlivet i grænseregioner (her især den dansk-tyske grænseregion Sønderjylland-Schleswig).

Desuden vil oplægget komme ind på dilemmaet mellem statens interesse i sikkerhed og grænsekontrol overfor menneskers og erhvervslivets interesse i åbne grænser. Dette sker ved at sammenligne med forholdene ved den tidligere meget åbne grænse mellem USA og Canada, hvor skarp grænsekontrol har været praksis siden 2001.

Kort og godt

Kan bookes

g torsdag 26/4 formiddag

Kan bookes i

Hele landet

Teknisk udstyr

Projektor

Emne

Kultur og Samfund

Målgruppe

Børn
Voksne
Unge
Skoleklasser

Varighed

90 min. inkl. diskussion.

Forsker

Martin Klatt

Ansættelsessted

Syddansk Universitet

Titel

Lektor