For daginstitutioner

Hvis din daginstitution er interesseret i at deltage, kan du her læse mere om, hvordan du låner og anvender formidlingskasserne

Børnehaveprogrammet består af en gratis formidlingskasse, som alle daginstitutioner fra 1. april kan låne ved de biblioteker, som er tilmeldt børnehaveprogrammet 2018. I starten af februar 2018 vil der blive lagt en liste ud på dette site, hvor de biblioteker der udlåner formidlingskasser er oplistet.

Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år, og kan tage mange forskellige former. Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om de tre temaer på en sjov og legende måde.

Formidlingskasserne indeholder en fortællebog, der kan læses for børnene, og som guider pædagogen gennem temaet imens aktiviteterne afvikles. Hensigten er at gøre det nemt og hurtigt at igangsætte aktiviteter fra kassen, uden at skulle sætte sig ind i en lang vejledning på forhånd.

Aktiviteterne udvikles, så de passer til én børnehavegruppe. Aktiviteterne i kasserne stiller meget få krav til omgivelserne, så det er muligt at afvikle i alle daginstitutioner, uanset størrelse.

Børnehaveprogrammet understøtter læreplanstemaet ”natur og naturfænomener”, men arbejder også på tværs af øvrige læreplanstemaer så som ”krop og bevægelse” og ”sproglig udvikling”. Programmets aktiviteter bygger på den kropslige erfaring, for derigennem at øge børnenes læring om kroppen og naturvidenskab som kundskabsområde. Sproget kommer i spil i den naturvidenskabelige tilgang, hvor børnene lærer at ræsonnere, forklare og udtrykke sig.

Er du interesseret i at høre, hvordan du kan indgå i børnehaveprogrammet, bestille formidlingskasser, og hvilke biblioteker, der udlåner kasserne, så skriv dig op her