Brugerrettigheder

Hvordan bruger og opbevarer Forskningens Døgn dine persondata?

I forbindelse med oprettelse af din brugerprofil og eventuel arrangørprofil, har du indtastet nogle oplysninger på vores hjemmeside, og vi vil i den forbindelse vejlede dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret personoplysninger om dig i vores it-system.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Du har selv ansvaret for, at de indsendte oplysninger er korrekte samt at materialet ikke overtræder tredjeparts rettigheder eller på anden måde er i strid med gældende lovgivning. Herunder at du må bruge de billeder du uploader på hjemmesiden. 

Generelle informationer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som styrelsen foretager i forbindelse med behandlingen af din registrering på hjemmesiden forsk.dk . Styrelsens kontaktoplysninger er:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
CVR: 19918440
E-mail: forsk@ufm.dk
Hjemmeside: www.ufm.dk

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af din registrering, kan du kontakte sekretariatet for Forskningens Døgn. 

Ministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

På e-mail: DPO@ufm.dk
På telefon: 72 31 89 09
Postadresse Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Behandling af dine personoplysninger
Styrelsen for Forskning og Uddannelse behandler oplysninger som led i afholdelsen af Forskningens Døgn. 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din registrering til Forskningens Døgn. Der vil oftest være tale om almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Hvordan vi bruger dine oplysninger
De personoplysninger som du oplyser i formularen offentliggøres på hjemmesiden i forbindelse med offentliggørelse af eventkataloget på Forskningens Døgns hjemmeside forsk.dk.

Ved oprettelse af din brugerprofil vil du automatisk blive tilmeldt Forskningens Døgns nyhedsbrev, som vi udsender cirka 8 gange om året. Nyhedsbrevet indeholder kun informationer omkring Forskningens Døgn som det er relevant for dig at vide som arrangør på Forskningens Døgn. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via et link i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte Forskningens Døgns sekretariat.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, ved mindre at du giver samtykke til dette. 

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes på hjemmesiden og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med forsørgelse omkring at stille op i Bestil en Forsker-ordningen de efterfølgende år. 

Retten til at trække samtykke tilbage
Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Oplysninger om at samtykke trækkes tilbage skal sendes til forsk@ufm.dk . Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder her