Åbning af Forskningens Døgn: Kom tæt på den grønne forskning

Åbning af Forskningens Døgn: Kom tæt på den grønne forskning

Forskning er ikke kun noget, der foregår i teorien. Kom med til en dag, hvor I kan røre, spørge og smage, og hvor I kan møde forskere, startups og ministeren, der sætter rammerne for dansk forskning.

Vær med, når Forskningens Døgn skydes i gang fredag den 21. april 2023 fra IDA-huset i København.

Kom tæt på opfindelser og forskere, når de holder oplæg om alt fra de mindste partikler til verdenshavenes stigende vandstand.

I kan blandt andre opleve:

  • Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund
  • Troels Petersen, lektor i eksperimentel subatomar fysik på Niels Bohr-instituttet, Københavns Universitet

I kan stige ombord på vores kloge kanalrundfart, hvor søstærke forskere holder oplæg om alt fra byggeriets rolle i den grønne omstilling til vandstigninger i Københavns havn.
 
Gå på opdagelse blandt en række inspirerende startups, der knokler for at skabe fremtidens bæredygtige løsninger NU. Fra plantebaseret ost baseret på bælgfrugter og proteinbarer lavet af insektpulver, til bionedbrydelige fiskenet og søvnforbedrende drikke.
 
Sidst på eftermiddagen inviterer vi til fredagsbar med Huxi Bach, der med sit skarpe, satiriske blik vil riste uldne begreber, hurraord og detaljerytteriet over en sagte ild.

Alle er velkomne. Arrangementet kører fra kl. 13.00 - 17.00. Det er gratis, men kræver tilmelding via IDA's hjemmeside.

Det er Ingeniørforeningen IDA, der i samarbejde med Forskningens Døgn står bag arrangementet.

Program  

Åbning i Kongressal


13.00-13.15 Velkomst

Moderator Tino Rabe Tønnesen og Anne-Cathrine Jensen fra IDA byder velkommen.
Fungerende formand for IDA, Aske Nydam Guldberg, holder velkomsttale.

13.15-13.20  Annemarie Falktoft, vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, åbner Forskningens Døgn

13.20-13.50  Oplæg: Fra grundforskning til grønnere fremtid: Hvordan partikelfysik uddanner talentfulde unge til den grønne omstilling

Eksperimentel partikelfysik er jagten på universets mest fundamentale byggestene og naturlove. Det er en videnskab med meget store og komplekse detektorer og datamængder. Måske af den grund har partikelfysik været drivende inden for udvikling af nye teknikker og metoder, som efterfølgende har fundet brug mange andre steder. Samtidig uddanner denne forskning også en ny generation af talentfulde unge, som bruger de nyvundne teknikker og metoder til andre formål, blandt andet den grønne omstilling.

Ved Troels Petersen, lektor i eksperimentel subatomar fysik ved Niels Bohr-instituttet.

Startups og udstillinger i Vandrehal


13.50-17.00 Udstillinger er åbne

Smag en plantebaseret ost, en søvnforbedrende drik og insektbaserede snacks. Prøv også en bæredygtig creme, og se innovative fiskenet og skrædder-teknikker.

Mød de innovative startups: Færm, Kaffe Bueno, Haastrup Copenhagen, Netlantis, Hey Planet og W Balance.

Forskningssejladser i Københavns Havn

13.55-14.30 Kanalrundfart 1 med temaet ”Oversvømmelse og grøn skibsfart”

Oplæg: The sustainable future of the blue economies

What are the innovations that will impact the future of the Blue Economies? When are the technologies forecasted to become commercially available? This interactive seminar will explore predictions for the future and discuss how they can be used to mobilize resources toward the accomplishment of a sustainable blue economy.

Ved Matthew J. Spaniol, adjunkt ved Center for Maritim and Marin Forskning, RUC. Spaniol forsker i grøn skibsfart med fokus på, hvordan teknologien kan hjælpe os med at forudsige forskellige scenarier og udvikle den såkaldte ”blue economy” til gavn for en bæredygtig udvikling af havmiljøer, oceaner m.m.

Oplæg: Klimaforandringer fra kloden over Arktis til København

Den globale opvarmning påvirker klimaet globalt og skaber store forandringer for den grønlandske iskappe og arktiske havis såvel som fremtidens vejrekstremer i Danmark og København. Oplægget præsenterer klimaforandringernes globale årsager og lokale konsekvenser med et særligt fokus på ekstremt vejr, havniveauet og fremtidens risiko for stormfloder og oversvømmelser i Danmark.

Ved Adrian Lema, afdelingschef for Nationalt Center for Klimaforskning, DMI. 

 14.40-15.15 Kanalrundfart 2 med temaet ”Bæredygtigt byggeri”

Oplæg: Bæredygtigt byggeri

Vi bruger ressourcer, som havde vi fire jordkloder til rådighed - og byggeriet alene bidrager til omkring en tredjedel af vores samlede miljøudfordringer. Forskningen viser, at vi her og nu kan halvere klimabelastningen fra byggeri, hvis vi blot tænker os om og designer og bygger med omhu. Men der skal mere til for at nærme os klimaneutralitet i byggeriet. I oplægget kommer vi ind på den forskning, der understøtter, hvordan vi kan bygge og bo, uden at vi overskrider planetens grænser.

Ved Natalie Mossin, arkitekt og institutleder på Det Kongelige Akademi, og Harpa Birgisdottir, professor ved Aalborg Universitet. Natalie er ekspert i arkitekturen og bygningens rolle i den bæredygtige omstilling, og Harpa er en af landets fremmeste eksperter, når det handler om klimapåvirkninger fra vores bygninger.

Oplæg og ministertale i Kongressalen


14.30–14.50 Oplæg: Hvordan gør vi vores materialer cirkulære?

Hvis vi skal nå i mål med vores bæredygtige ambitioner, så er vi nødt til at udnytte ressourcerne bedre. Vi er nødt til at sikre øget cirkularitet af vores produkter og materialerne i produkterne. Her er mange udfordringer, men også mange muligheder. Oplægget kigger nærmere på udfordringerne og giver et bud på, hvordan vi alle bidrager til omstillingen.

Ved Thomas Fruergaard Astrup, professor på Danmarks Tekniske Universitet. Thomas er en af Danmarks førende forskere inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Han har lang erfaring i miljø- og klimapåvirkninger, der er forbundet med udnyttelsen af ressourcerne i vores affald, og i mulighederne for at bringe ressourcerne tilbage i kredsløb.

15.00–15.20 Oplæg: Derfor er uddannelse et vigtigt parameter i den grønne omstilling

Hvorfor og hvordan er uddannelse vigtig i den grønne omstilling? Og hvordan kan vi gennem et begreb som eco-literacy fokusere arbejdet med det, der i litteraturen beskrives som et nødvendigt fokus på såvel klimaviden og klimavenlig adfærd som klimavenlige holdninger? Det kommer dette oplæg ind på.

Ved Ane Qvortrup, professor i uddannelsesvidenskab og leder af Center for Gymnasieforskning. Ane forsker i historiske forandringer i gymnasiets hensigt og har de seneste år undersøgt, hvordan vi kan forberede unge til at bidrage til den grønne omstilling. 

15.30–15.40 Tale ved uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund: Forskning og Innovation skaber fremtiden

Fredagsbar

15.45-16.15 Huxi Bach

Hvad skal vi med den grønne forskning? Vi har inviteret Huxi Bach til at riste uldne begreber, hurraord og detaljerytteriet over en sagte ild.

15.30-17.00 Fredagsbar

 

Programmet er opdateret den 14. april.

Kort og godt

Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
fredag 21/4 13:00-17:00

Fagområde:

Kultur og Samfund, Naturvidenskab, Teknologi og Innovation

Hvad:

Foredrag, Hands on, Andet

Hvem:

Voksne, Unge (inkl. ungdomsuddannelser)

Hvor:

Hovedstaden