Demografisk udvikling og bosætningsmønstre i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Demografisk udvikling og bosætningsmønstre i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Der er større befolkningstilvækst i hovedstaden end tidligere. Hvad betyder det for forholdene i hovedstadsområdet? Hvordan håndteres befolkningsboom i storbyer og affolkning på landet?

Ændringer i flytte- og fødselsmønstre er en udfordring for kommunerne, der skal sikre social service og institutioner i forhold til befolkningstilvæksten.

Hvis flere socialt udsatte og langtidsledige begynder at flytte til en kommune, mens ressourcestærke borgere, som er på arbejdsmarkedet, flytter fra kommunen, opstår der udfordringer med at finansiere hjælpen og støtten til de mere udsatte borgere.

Foredraget giver et indblik i, hvordan fødselsmønstre ændres, og hvordan befolkningen i Danmark og i Europa bosætter sig. Befolkningens ændrede alderssammensætning giver store udfordringer i de enkelte lande, hvor fordelingen af ældre borgere er meget uens.

Tilhørerne skal medbringe en PC til foredraget, så de også selv kan finde ønskede oplysninger.

26.04:  10 - 21

27.04:  10 - 21

28.04:  10 - 16

Foto: Shutterstock

Kort og godt

Kan bookes

mandag 26/4 formiddag
mandag 26/4 eftermiddag
mandag 26/4 aften
(København Ø)
tirsdag 27/4 formiddag
tirsdag 27/4 eftermiddag
tirsdag 27/4 aften
onsdag 28/4 formiddag
onsdag 28/4 eftermiddag

Kan bookes i

Hovedstaden
Nordjylland
Sønderjylland
Fyn
Sydsjælland, Lolland og Falster
Midtjylland
Bornholm
Midt- og Vestsjælland
Nordsjælland

Emne

Kultur og Samfund

Målgruppe

Voksne
Unge (inkl. ungdomsuddannelser)

Varighed

30 - 45 minutter

Format

Webinar

Forsker

Henrik Toft Jensen

Ansættelsessted

Roskilde Universitet

Titel

Lektor emeritus