Løber vi tør for vand – hvordan påvirker klimaændringer verdens vandproblemer?

Løber vi tør for vand – hvordan påvirker klimaændringer verdens vandproblemer?

Menneskelige aktiviteter, forstærket af klimaforandringer skaber vand-stress på store dele af kloden. Nogle steder mangler der vand. Andre steder er der for meget vand. Og har vi overhovedet ferskvand nok til alle klodens mennesker, marker og dyr?

Vand er en livsvigtig ressource for vores daglige husholdninger, industriproduktion, fødevareproduktion og økosystemerne.

Vandforbruget i verden stiger voldsomt, og mange steder er der store problemer med at skaffe vand nok, for eksempel i Cape Town, Californien og Beijing. Danmark har som et af de eneste lande været i stand til at reducere vandforbruget - cirka 40% siden 1980.

Hvordan er det sket, og hvad kan andre lande lære af den danske succeshistorie?

En fjerdedel af verdens befolkning lever i dag i områder med vand-stress. Befolkningsvækst, øget forbrug og ikke mindst klimaændringer vil forstærke problemerne i de kommende årtier. Hvor store ændringer kan vi forvente, hvordan kan vi tilpasse os, og hvad betyder vand-stress i andre regioner af verden for os i Danmark?

 

Kort og godt

Emne

Naturvidenskab

Målgruppe

Voksne / Adults
Unge (inkl. ungdomsuddannelser) / Young adults (incl. youth educations)

Varighed

45 minutter (før spørgsmål)

Format

Webinar

Forsker

Jens Christian Refsgaard

Ansættelsessted

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (ansat 2000-2018)

Titel

Professor emeritus