For bibliotekerne

For bibliotekerne

Vi er i gang med udvikle Forskningens Døgn 2020. Mere følger.

Her kan du læse mere om indholdet i formidlingskufferterne, samt om hvordan du bestiller dem til dit bibliotek.

Formidlingskufferterne kan I låne ud til daginstitutioner, men I kan også vælge at bruge dem til at afholde arrangementer på jeres bibliotek eller som et supplement til et tema om kroppen, hjernen eller scince og naturvidenskab. Her kan formidlingskufferterne eventuelt fungere som afsæt for arrangementer i forbindelse med den nye lov om det åbne dagtilbud, ved at inddrage kufferten i arbejdet med at skabe stimulerende pædagogiske rammer for børnene.

Se en kort film om kufferten her

 

 

 

Formidlingskufferterne indeholder en fortællebog, der kan læses for børnene, og som guider jer/dem gennem emnet imens aktiviteterne afvikles. Hensigten er at gøre det nemt og hurtigt at igangsætte aktiviteter fra kufferten, uden at skulle sætte sig ind i en lang vejledning på forhånd. Dog er der stadig mulighed for, at bruge kufferten som udgangspunkt for mere fordybende aktiviteter eller arrangementer. Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år, og kan tage mange forskellige former.

Vil du læse mere om, hvorfor Forskningens Døgn arbejder med science i dagtilbud så klik her

Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om hjernen på en sjov og legende måde.

 

 

Aktiviteterne udvikles, så de passer til både store og små børnegrupper, og aktiviteterne kan udvælges så de passer til jeres interesser og rammer. Aktiviteterne stiller meget få krav til omgivelserne, så det er muligt at afvikle i alle daginstitutioner og biblioteker, uanset størrelse.

Bemærk
Nåede I ikke at bestille en kuffert så skriv til os på forsk@ufm.dk, så vil vi forsøge at finde en løsning.