For bibliotekerne

For bibliotekerne

Her kan du læse mere om indholdet i Hjerneekspeditionens formidlingskufferter.

Formidlingskufferterne kan lånes ud til daginstitutioner, men I kan også vælge at bruge dem til at afholde arrangementer på jeres bibliotek eller som et supplement til et tema om kroppen, hjernen eller science og naturvidenskab.

Kufferterne kan eventuelt fungere som afsæt for arrangementer i forbindelse med loven om det åbne dagtilbud ved at inddrage dem i arbejdet med at skabe stimulerende pædagogiske rammer for børnene.

 

 

 

Formidlingskufferterne indeholder en fortællebog, der kan læses for børnene, og som guider jer og børnene gennem emnet, imens aktiviteterne afvikles. Hensigten er at gøre det nemt og hurtigt at igangsætte aktiviteter fra kufferten, uden at skulle sætte sig ind i en lang vejledning på forhånd. Dog er der stadig mulighed for at bruge kufferten som udgangspunkt for mere fordybende aktiviteter eller arrangementer.

Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år og kan tage mange forskellige former.

Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om hjernen på en sjov og legende måde.

 

Aktiviteterne udvikles, så de passer til både store og små børnegrupper, og de kan udvælges, så de passer til jeres interesser og rammer. Aktiviteterne stiller meget få krav til omgivelserne, så det er muligt at afvikle i alle daginstitutioner og biblioteker, uanset størrelse.

Bemærk
Har I ikke en kuffert, så skriv til os på forsk@ufm.dk, så vil vi forsøge at finde en løsning.