For daginstitutioner

For daginstitutioner

Cirka 130 biblioteker over hele landet har formidlingskufferten "Hjerneekspeditionen", som I kan låne. Kontakt dit bibliotek og hør, om de har en kuffert til udlån.

Aktiviteter i formidlingskufferten

Formidlingskufferten indeholder en fortællebog, som guider jer gennem forskellige aktiviteter sammen med Milo og Duno. Bogen læses for børnene og vejleder jer gennem emnet, imens aktiviteterne afvikles. Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år og kan tage mange forskellige former. Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om emnet på en sjov og legende måde. Hensigten er at gøre det nemt og hurtigt at igangsætte leg og læring, uden at skulle sætte sig ind i en lang vejledning på forhånd.

Aktiviteterne er udviklet til både store og små børnegrupper og stiller meget få krav til omgivelserne, så det er muligt at afvikle i alle daginstitutioner, uanset størrelse.

Læreplanstemaer

Børnehaveprogrammet understøtter særligt læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science”, men rækker også ud i de andre læreplanstemaer, såsom ”kommunikation og sprog”, ”social udvikling” samt ”krop, sanser og bevægelse”.

Aktiviteterne bygger på børnenes kropslige erfaring ved at inddrage fysiske lege, undersøgelser af det nære og dialog for derigennem at øge børnenes læring om hjernen samt om naturvidenskab og science som kundskabsområder. Det sproglige element kommer til udtryk ved, at mange af aktiviteterne lærer børnene at ræsonnere, forklare og udtrykke sig.