Tæt på lyd - en aktivitet på biblioteket

Tæt på lyd - en aktivitet på biblioteket

Skoleprogrammet er et undervisningsforløb, der giver eleverne indsigt i naturvidenskab (natur- og teknologifag) på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Cirka 110 biblioteker har Tæt på lyd-forløbet.


Undervisningsforløbet har hovedvægt på naturfag og er udarbejdet i forhold til læringskompetencemålene for grundskolens 4. – 6. klassetrin. Det tager udgangspunkt i biblioteket som vidensressource og kreativt læringsrum.

Skoleprogrammet har til formål at skabe faglig interesse ved at tage udgangspunkt i elevernes egen hverdag samtidigt med, at der er stort fokus på forskningsfeltet. Derudover skaber det en høj grad af elevinvolvering og initierer kreative processer, som skaber grobund for børnenes egen fortolkning af forskningsfeltet. Det består af en formidlingskasse, som bibliotekerne gratis kan tilbyde til så mange klasser, som de ønsker. Formidlingskasserne indeholder forskellige aktiviteter, som på en sjov, underholdene og lærerig måde giver eleverne indsigt i et forskningsområde.  

Skoleprogrammet er udviklet i 2019 i et samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, Biblo og Forskningens Døgn.

Det kan eleverne oplevePlakat til Tæt på Lyd

I skoleprogrammet skal eleverne arbejde og tænke som en forsker, der undersøger og leder efter svar på spørgsmål. 

Gennem praktiske aktiviteter arbejder eleverne med lyd på forskellige måder. De undersøger, hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør ved os, og hvordan vi kan omsætte lyde til noget, vi kan se. Aktiviteterne giver eleverne mulighed for at gøre sig sanselige og faglige erfaringer gennem forskellige hands on-aktiviteter, der introducerer begreber som kommunikation, vibrationer, støj og lydhastighed.

Når klassen ankommer til biblioteket, vil de få vist en kort film, som introducerer forløbet. Eleverne kommer gennem tre stationer, hvor de i mindre grupper skal mærke lyde, bruge lyde og genkende lyde. Aktiviteterne er alle bygget op, så eleverne selv kan læse den korte elevvejledning med instruktioner og forstå, hvad de skal gøre.

Hele forløbet tager to timer. 

NB. Formidlingskasserne er ikke længere på lager.