Undervisningsmaterialet

Hvem, hvornår og hvordan kan man bruge undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Det Etiske Råd i samarbejde med gymnasielærere i de relevante fag.

Materialet giver gymnasieeleverne indblik i et aktuelt og samfundsrelevant emne og er som udgangspunkt bygget op om de faglige mål i relevante fag, som oftest biologi/biotek, filosofi, samfundsfag, religion, og geografi. Materialet kan også suppleres med mere uddybende litteratur, der kan belyse andre perspektiver af emnet.

Herudover kan et af fagene kombineres med engelsk eller dansk og dermed muliggøre inddragelse af skønlitterære tekster relateret til de scenarier, som introduktionen af nye teknologier kan medføre. Materialet kan ligeledes anvendes til at opfylde kravene om samspil mellem fagene.

Undervisningsmaterialet om GMO kan downloades fra Det Etiske Råds hjemmeside.

Hent materialet her

Her kan du også finde og downloade undervisningsmateriale fra tidligere års gymnasieprogrammer.