Institut for Produktionsdyr og Heste

Institut for Produktionsdyr og Heste

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er et af tre institutter på husdyr- og veterinærområdet ved Københavns Universitet. Den faglige organisation består af Universitetshospitalet for Store Husdyr og fire disciplinorienterede sektioner: Medicin og Kirurgi, Produktion og Sundhed, Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse samt Veterinær Reproduktion og Obstetrik.

Instituttets primære opgave er forskning og forskningsbaseret undervisning inden for produktion, sundhed og sygdom hos produktionsdyr og heste. Forskningen favner bredt og strækker sig lige fra det molekylære niveau over enkeltdyr og besætninger til populationer. Alle dyrlægestuderende skal på et tidspunkt gennem et uddannelsesforløb på instituttet.

Universitetshospitalet for Store Husdyr danner rammen for uddannelse og oplæring af dyrlæger og råder over et hesteafsnit med højt specialiseret hospital, en stordyrspraksis med 2 udkørende biler og et undervisningsafsnit med operationsstuer.

 

 

Kort og godt

Adresse

Højbakkegård Allé 5
2630 Taastrup

Region

Hovedstaden

Telefon

35332938

Mere information