Arrangørprofiler

VIBORGegnens Erhvervsråd

VIBORGegnens Erhvervsråd er sat i verden for at skabe vækst i Viborg - det kan du også få glæde af.
VIBORGegnens Erhvervsråd

VIBORGegnens Erhvervsråd

VIBORGegnens Erhvervsråd er sat i verden for at skabe vækst i Viborg - det kan du også få glæde af.

VIBORGegnens Erhvervsråd har som det primære mål at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Viborg kommune.

Dette skabes gennem mere iværksætteri, mere samarbejde, mere viden og mere eksport.

Kort og godt

Adresse

Skottenborg 12-14
8800 Viborg

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

8725 5151

Mere information

DTU (Danmarks Tekniske Universitet)

DTU (Danmarks Tekniske Universitet)

DTU (Danmarks Tekniske Universitet)

Vi stræber efter en bæredygtig fremtid ved at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker.

DTU er universitetet, hvor mennesker tænker, taler og arbejder sammen på tværs af fagligheder og kulturer for at skabe en bæredygtig fremtid. Vores døre står åbne for kolleger og studerende - og til samfundet. Det afspejler sig i forskningsmiljøer i verdensklasse og i uddannelser, der giver de studerende frihed til at forfølge deres passion og omsætte den til teknologi, som kan forandre verden, Derfor kan vi tiltrække nogle af de dygtigste og mest dedikerede mennesker i verden.

Vi tilbyder Europas bedste ingeniøruddannelse. Her realiserer de studerende deres fulde potentiale, så de kan mestre den teknologiske udvikling til gavn for mennesker og samfund. Som modsvar til grænseoverskridende klimaudfordringer og det voksende træk på planetens ressourcer stræber vi efter en bæredygtig fremtid ved at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker. Med afsæt i et aktivt lederskab for bæredygtig forandring og en realisering af digitaliseringens muligheder vil vi skabe grobund for innovation og forskningsmæssige nybrud til gavn for samfundet.

Kort og godt

Adresse

Anker Engelunds vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

45252525

Mere information

Ordrup Bibliotek

Dit lokale Bibliotek og kulturhus
Ordrup Bibliotek

Ordrup Bibliotek

Dit lokale Bibliotek og kulturhus

Ordrup Bibliotek er nyt og spændende og sammenbygget med idrætshaller og gymnasielokaler. Her summer af liv og bevægelse og vi har masser af tilbud til børn og voksne. Hold øje med aktiviteterne her på hjemmesiden og følg os på Facebook.

Kort og godt

Adresse

Ejgårdsvej 11
2920 Charlottenlund

Region

Hovedstaden

Telefon

39985750

Mere information

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er regional og højtspecialiseret hospital i neurorehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade eller tilgrænsende lidelser. RHN er universitetsklinik ved Århus universitet og har en egen forskningsenhed. RHN har også udviklings- og uddannelsesenheder involveret i den fortsatte udvikling af neurorehabiliteringen i Danmark.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er regional og højtspecialiseret hospital i neurorehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade eller tilgrænsende lidelser. RHN er universitetsklinik ved Århus universitet og har en egen forskningsenhed. RHN har også udviklings- og uddannelsesenheder involveret i den fortsatte udvikling af neurorehabiliteringen i Danmark.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringscenter, der organisatorisk er opdelt i 4 klinikker med hver sit speciale inden for neurorehabiliteringen.

De 4 klinikker er:

1) Klinik for tidlig neurorehabilitering behandler akut hjerneskadede patienter med extracerebrale skader (respiratoriske; endokrinologiske og renale) såvel som infektioner. Patienterne diagnosticeres, monitoreres og behandles sideløbende med, at den tidlige neurorehabilitering iværksættes. Klinikken er opbygget med i alt 10 behandlingspladser. Behandlingspladserne er opdelt i forskellige grupper, afhængig af patientens kliniske tilstand.

2) Kognitiv Klinik har overvejende patienter med kognitive forstyrrelser, f.eks. hukommelse, koncentration og forestillingsevne. Klinikken råder i alt over 36 sengepladser. Speciale er behandling af kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, der er en direkte eller indirekte følge af en hjerneskade. Kognitiv neurorehabilitering bygger på neurologi og neuropsykologi og tager som sådan udgangspunkt i den nyeste viden om hjernens funktionelle organisation.

3) Sensomotorisk klinik har 22 behandlingspladser til højt specialiseret central neurorehabilitering (landsdelspladser) og 10 behandlingspladser til højt specialiseret decentral neurorehabilitering (regionspladser).

Udover den kliniske praksis er der tæt integrering af forskningsenheden, udviklingsenheden og uddannelsescenter

Kort og godt

Adresse

Voldbyvej 15
8450 Hammel

Region

Midtjylland

Telefon

31718138

Mere information

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, er en uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser og efteruddannelser samt erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter.
Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, er en uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser og efteruddannelser samt erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter.

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, har uddannelser på både fuldtid og deltid. EASJ udbyder 25 fuldtidsuddannelser og en lang række deltidsuddannelser og har omkring 3000 ”årsstuderende”  på fuldtidsområdet. Dertil kommer studerende og kursister på deltidsområdet.

EASJ udbyder videregående uddannelser, men også erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter. Fælles for alle aktiviteterne er, at de er dybt forankrede i praksis, det vil sige de beskæftigelsesområder, som uddannelserne retter sig mod.

 

Kort og godt

Adresse

Lyngvej 19-21
4600 Køge

Region

Sjælland

E-mail

Telefon

50762603

Mere information

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sønderborg består af 8 lokalbiblioteker og 1 hovedbibliotek, hvor borgerne har adgang til viden både i digital og fysisk form. Bibliotekerne i Sønderborg Kommune afholder arrangementer for både børn og voksne.
Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sønderborg består af 8 lokalbiblioteker og 1 hovedbibliotek, hvor borgerne har adgang til viden både i digital og fysisk form. Bibliotekerne i Sønderborg Kommune afholder arrangementer for både børn og voksne.

Bibliotekernes arrangementer er omfattet af biblioteks lovens krav om kvalitet, aktualitet og alsidighed. Det tilstræbes at bibliotekerne på den baggrund også beriger og bidrager til, at kommunens borgere har adgang til kulturelle arrangementer i hele kommunen.

Biblioteket Sønderborgs formål med at afholde kulturelle arrangementer er, at give brugerne oplevelser, der kan underholde, inspirere, oplyse og forundre.

Kort og godt

Adresse

Nørre Havnegade 15
6400 Sønderborg

Region

Syddanmark

Telefon

88724200

Herning Bibliotekerne

Biblioteket er Herning Kommunes port til verdens viden og kultur og et oplevelsessted for kommunens borgere.
Herning Bibliotekerne

Herning Bibliotekerne

Biblioteket er Herning Kommunes port til verdens viden og kultur og et oplevelsessted for kommunens borgere.

På biblioteket kan man låne fag- og skønlitteratur, film, musik, spil - men biblioteket er også byens centrale mødested; et rum til fordybelse og læring, oplevelse og forundring, debat, snak, inspiration for alle og til alle.

Biblioteket er et indendørs byrum - en forlængelse af gågaden - og arkitekturen er nytænkt og moderne.
Det nye bibliotek er en trafikskaber i Herning C. Her knyttes trafikknudepunkterne, banegården og busstationen med gågadeområdet og byens mange uddannelsesinstitutioner.

Kort og godt

Adresse

Østergade 8
7400 Herning

Region

Midtjylland

Telefon

+4525768900

KøgeBibliotekerne

Køge Bibliotekerne sætter fokus på bibliotekets kulturelle og læringsmæssige betydning.
KøgeBibliotekerne

KøgeBibliotekerne

Køge Bibliotekerne sætter fokus på bibliotekets kulturelle og læringsmæssige betydning.

Køge Bibliotekerne består af Køge Bibliotek, Herfølge og Borup Biblioteker. Desuden har vi Rishøj minibibliotek, som  er med i Forskningens Døgn.

Kort og godt

Adresse

Kirkestræde 18
4600 Køge

Region

Sjælland

Telefon

56672800

Mere information

Videncenter for Sang

Videncenter for Sang har til formål systematisk at indsamle, bearbejde og formidle viden om sang med henblik på at fremme sangen i Danmark og medvirke til at sikre kvalitet af den viden og de færdigheder, som kan understøtte denne udvikling. Videncenter for Sang er en del af Sangens Hus.
Videncenter for Sang

Videncenter for Sang

Videncenter for Sang har til formål systematisk at indsamle, bearbejde og formidle viden om sang med henblik på at fremme sangen i Danmark og medvirke til at sikre kvalitet af den viden og de færdigheder, som kan understøtte denne udvikling. Videncenter for Sang er en del af Sangens Hus.

Kort og godt

Adresse

Nørregade 7D
7400 Herning

Telefon

51895270

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek er for alle! På biblioteket kan du læse aviser og tidsskrifter, lave gruppearbejde, hygge dig med spil og meget mere. I cafeen kan du i automaten købe en kop varm kaffe eller kakao. Du kan deltage i bibliotekets mange arrangementer for både børn og voksne. Du har også gratis adgang til pc’er eller til trådløst netværk og kan printe, scanne, fotokopiere.
Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek og Kulturhus

Solrød Bibliotek er for alle! På biblioteket kan du læse aviser og tidsskrifter, lave gruppearbejde, hygge dig med spil og meget mere. I cafeen kan du i automaten købe en kop varm kaffe eller kakao. Du kan deltage i bibliotekets mange arrangementer for både børn og voksne. Du har også gratis adgang til pc’er eller til trådløst netværk og kan printe, scanne, fotokopiere.

Kort og godt

Adresse

Solrød Center 4
2680 Solrød Strand

Region

Sjælland

E-mail

Telefon

20896101

Mere information

Dagbladet Information

Dagbladet Information er forum for det frie ord i avis, arrangementer og øvrige aktiviteter.
Dagbladet Information

Dagbladet Information

Dagbladet Information er forum for det frie ord i avis, arrangementer og øvrige aktiviteter.

Information arbejder for at styrke forskningsformidlingen, hvor vi afholder Ph.d. Cup med DR, medieskoler for yngre forskere samt i arrangementserier, der tager deres udgangspunkt i forskere og forskning.

 

Kort og godt

Adresse

Store Kongensgade 40C
1264 København K

Region

Hovedstaden

Telefon

22767305

Mere information

Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Center for Sund Aldring forsker i aldring og aldringsprocesser fra celle til samfund.
Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Center for Sund Aldring forsker i aldring og aldringsprocesser fra celle til samfund.

Aldring begynder tidligt i livet, og menneskelig adfærd og livsstil påvirker helbred og livsforløb. I det tværfaglige Center for Sund Aldring på Københavns Universitet arbejder flere end 200 forskere med, hvordan flere mennesker kan få et sundt liv og en sund alderdom. Forskningen skal give viden, som kan danne grundlag for forebyggelse og sundhedsfremme til gavn for den enkelte, familien og samfundets sundhedsøkonomi. Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Kort og godt

Adresse

Blegdamsvej 3B
2200 København N

Region

Hovedstaden

Telefon

51298005

Mere information

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er skabt i 1974 og har i dag campusområder i Aalborg, Esbjerg og København og mere end 17.000 studerende. AAU udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. AAU er engageret i lokale, regionale og nationale problemer og satser aktivt på internationalt samarbejde.
Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er skabt i 1974 og har i dag campusområder i Aalborg, Esbjerg og København og mere end 17.000 studerende. AAU udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. AAU er engageret i lokale, regionale og nationale problemer og satser aktivt på internationalt samarbejde.

Kort og godt

Adresse

Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø

Region

Nordjylland

Telefon

99407332

Mere information

Energimuseet

Energimuseet er Danmarks oplevelses- og formidlingscenter for energi, fremtidens energiløsninger og den grønne omstilling.
Energimuseet

Energimuseet

Energimuseet er Danmarks oplevelses- og formidlingscenter for energi, fremtidens energiløsninger og den grønne omstilling.

Vores sted - 15.000 km2

Energimuseet nytænker og udvikler det traditionelle museum. Vi lader os inspirere af de store turistattraktioners fokus på gæsten, temaet og professionel kommunikation og skaber en helhedsoplevelse, hvor gæsten er i centrum. Med fokus på nutidens og fremtidens energiløsninger samt den grønne omstilling oplever gæsten et sammenhængende område med en logisk og stringent opbygning og formidling — som samtidig udnytter mulighederne ved museets beliggenhed ved Danmarks største vandkraftværk, Tangeværket, helt ned til Gudenåen.

Små og store pilfingre kan eksperimentere og lege sig til ny viden i vores store udstillinger i Tangebygningen og Elektricitetens hus. Derudover har vi frilandsafdelingen, der rummer huse fra forskellige årtier og som er indrettede tidstypiske. I Solbyen kan man blive blæst igennem i vindtunnellen, lave solens stråler om til el og fremstille el med brændselsceller og brint. I Bohrtårnet kan man komme tæt på de både fascinerende og skræmmende lyn; og på Tangeværket kan man se de store generatorer, som producerer strøm til 3000 husstande.

Kort og godt

Adresse

Bjerringbrovej 44
8850 Bjerringbro

Region

Midtjylland

Telefon

86684211

Mere information

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vores mål er at uddanne arkitekter, der ved at gå i dialog med samfundet, kan udvikle fremtidens fysiske rammer.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vores mål er at uddanne arkitekter, der ved at gå i dialog med samfundet, kan udvikle fremtidens fysiske rammer.

Vi tilbyder undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område. Derudover udbyder vi en række videreuddannelses- og specialiseringskurser for færdiguddannede arkitekter, designere og lignende.

Uddannelsen og skolens forskning er funderet i en professionel arkitektpraksis med en klar kunstnerisk og forskningsbaseret tilgang til arkitektur. Vi uddanner arkitekter som er efterspurgt nationalt såvel som internationalt.

Arkitektskolen har ca. 800 studerende og beskæftiger ca. 145 medarbejdere.

Kort og godt

Adresse

Nørreport 20
8000 Århus C

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

89360176

Mere information

Arbejdermuseet & ABA

Arbejdermuseet & ABA - kultur- og kunsthistorisk museum, specialarkiv og forskningsbibliotek for arbejderhistorie.
Arbejdermuseet & ABA

Arbejdermuseet & ABA

Arbejdermuseet & ABA - kultur- og kunsthistorisk museum, specialarkiv og forskningsbibliotek for arbejderhistorie.

Institutionens opgave er ud fra historiske, kulturhistoriske og kunsthistoriske perspektiver at indsamle, bevare, forske i og formidle såvel arbejderklassens liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger.

Med en bredt anlagt forskning som grundlag skal institutionen indsamle genstande, herunder hverdagsgenstande, kunstværker, arkivalier, fotos samt andre former for dokumentation, som gennem udstillinger, publikationer og anden formidling kan vise arbejderbevægelsens historie, arbejdernes levevilkår, herunder dagligliv, boligforhold, arbejdsforhold og organisationsforhold, organisationernes virke og historie samt andre sider af arbejderklassens liv, således at der skabes et alsidigt og dækkende billede af arbejdernes og deres organisationers forhold op til nutiden.

Kort og godt

Adresse

Rømersgade 22
1362 København K

Region

Hovedstaden

Museum Sønderjylland

Sønderjyllands arkæologiske museum og museum for oldtid og middelalder. Museet graver i de fire sønderjyske kommuner samt Kolding Kommune.
Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland

Sønderjyllands arkæologiske museum og museum for oldtid og middelalder. Museet graver i de fire sønderjyske kommuner samt Kolding Kommune.

Museet foretager mere end 40 udgravninger om året og har tilsyn med ca. 2200 fortidsminder fordelt over hele Sønderjylland og i Kolding og Fredericia kommuner. I Haderslev ligger  museet. I udstillingerne kan man bl.a. se Danmarks ældste grav og længste bronzealderegekiste og finde historien om landets største bronzealderhus, samt se de flotte fund fra våbenofringerne i Ejsbøl Mose.

Kort og godt

Adresse

Dalgade 7
6100 Haderslev

Region

Syddanmark

E-mail

Telefon

+ 45 65 37 08 01

Mere information

Norddjurs Biblioteker

Bibliotekerne i Norddjurs Kommune
Norddjurs Biblioteker

Norddjurs Biblioteker

Bibliotekerne i Norddjurs Kommune

Kort og godt

Adresse

N.P. Josiassensvej 17
8500 Grenaa

Region

Midtjylland

Telefon

89592767

Mere information

Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek består af Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken
Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek består af Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken

Kort og godt

Adresse

Bibliotekstorvet 2
2620 Albertslund

Region

Hovedstaden

Telefon

42231758

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi MidtVest er en videregående uddannelsesinstitution som har 14 forskellige fuldtidsuddannelse og en del deltidsuddannelser. Den har adresse både i Holstebro og Herning.
Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi MidtVest er en videregående uddannelsesinstitution som har 14 forskellige fuldtidsuddannelse og en del deltidsuddannelser. Den har adresse både i Holstebro og Herning.

Kort og godt

Adresse

Gl. Landevej 2
7400 Herning

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

29693716

Mere information