Arrangørprofiler

Time Perspective Network

We are a network of enthusiasts, who are interested in the concept of time. Diversity of approaches, unity of passion. Join the conversation!
Time Perspective Network

Time Perspective Network

We are a network of enthusiasts, who are interested in the concept of time. Diversity of approaches, unity of passion. Join the conversation!

Time Perspective Network holds bi-annual international meetings. Upcoming event will be in Copenhagen, Denmark - 15-19 August, 2016. See more: http://www.tpcph2016.com/

 We are:

  • 250+ active members from more than 40 countries around the world both young and established researchers from various backgrounds
  • passionate about time in psychological and social phenomena
  • very open to dialogue across different disciplines
  • eager to apply our knowledge about time to solving various real-life puzzles


We aim to:

  • inspire collaborative research and applied projects in the field of our expertise
  • provide an opportunity for sharing knowledge, information and ideas
  • promote applications of our findings into public life of our various nations

Kort og godt

Adresse

Rantzausgade 34
2200 Copenhagen

Region

Hovedstaden

Telefon

71437363

Creative Time Studio

Creative Time Studio uses creativity as a resource, applies theories of psychology of time and develops interventions that fuel innovative processes and change.
Creative Time Studio

Creative Time Studio

Creative Time Studio uses creativity as a resource, applies theories of psychology of time and develops interventions that fuel innovative processes and change.

Kort og godt

Adresse

Rantzausgade 34
2200 Copenhagen

Region

Hovedstaden

Telefon

71437363

Mere information

Aarhus Universitet, AU Foulum

AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og er beliggende i Foulum, øst for Viborg.
Aarhus Universitet, AU Foulum

Aarhus Universitet, AU Foulum

AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og er beliggende i Foulum, øst for Viborg.

AU Foulum huser store dele af Aarhus Universitets forskning i fødevarer og jordbrug. Forskningsemnerne omfatter husdyr, planter, fødevarer, økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi.

Forskningcentret er hjemsted for Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi samt forskergrupper fra Institut for Fødevarer, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Ingeniørvidenskab.

Kort og godt

Adresse

Blichers Allé 20
8830 Tjele

Region

Midtjylland

Telefon

22183077

KEA

KEA udbyder videregående uddannelser på akademi- og professionsbachelorniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet. Men vi synes egentlig, det er vigtigere at fortælle dig, at KEA leder efter mønsterbrydere, der kan og vil udfordre status quo for at skabe en bedre verden med teknik og design.
KEA

KEA

KEA udbyder videregående uddannelser på akademi- og professionsbachelorniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet. Men vi synes egentlig, det er vigtigere at fortælle dig, at KEA leder efter mønsterbrydere, der kan og vil udfordre status quo for at skabe en bedre verden med teknik og design.

KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau.

Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

Kort og godt

Adresse

Guldbergsgade 29N
2200 København N

Region

Hovedstaden

E-mail

Telefon

61334049

Mere information

VIBORGegnens Erhvervsråd

VIBORGegnens Erhvervsråd er sat i verden for at skabe vækst i Viborg - det kan du også få glæde af.
VIBORGegnens Erhvervsråd

VIBORGegnens Erhvervsråd

VIBORGegnens Erhvervsråd er sat i verden for at skabe vækst i Viborg - det kan du også få glæde af.

VIBORGegnens Erhvervsråd har som det primære mål at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i Viborg kommune.

Dette skabes gennem mere iværksætteri, mere samarbejde, mere viden og mere eksport.

Kort og godt

Adresse

Skottenborg 12-14
8800 Viborg

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

8725 5151

Mere information

Danmarks Tekniske Universitet

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. DTU's hovedadresse er i Kgs. Lyngby. Men der er undervisning af studerende både på DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus, og derudover har DTU en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.
Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. DTU's hovedadresse er i Kgs. Lyngby. Men der er undervisning af studerende både på DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus, og derudover har DTU en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.
Universitetet har ca. 5.000 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder knap 1.100 ph.d.-studerende. Hertil kommer godt 9.000 bachelor- og kandidatstuderende. DTU’s uddannelsesudbud dækker de fleste ingeniørfaglige discipliner på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Med omfattende forskningsaktiviteter inden for klassiske ingeniørdiscipliner og nye særligt lovende forskningsfelter sikrer DTU et højt internationalt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab.
 
Universitetets forskningsbaserede rådgivning omfatter bl.a. rådgivning af ministerier og styrelser, danske og internationale organisationer, indsamling og analyse af data, diagnostiske specialanalyser og en række funktioner i tilknytning til det veterinære smitteberedskab.
 
DTU's innovationssystem strækker sig fra forskning og undervisning over patentering og licensering til industrielt samarbejde og forskerparkaktiviteter.

Kort og godt

Adresse

Anker Engelunds vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Region

Hovedstaden

Telefon

51419733

Mere information

Ordrup Bibliotek

Dit lokale Bibliotek og kulturhus
Ordrup Bibliotek

Ordrup Bibliotek

Dit lokale Bibliotek og kulturhus

Ordrup Bibliotek er nyt og spændende og sammenbygget med idrætshaller og gymnasielokaler. Her summer af liv og bevægelse og vi har masser af tilbud til børn og voksne. Hold øje med aktiviteterne her på hjemmesiden og følg os på Facebook.

Kort og godt

Adresse

Ejgårdsvej 11
2920 Charlottenlund

Region

Hovedstaden

Telefon

39985750

Mere information

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er regional og højtspecialiseret hospital i neurorehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade eller tilgrænsende lidelser. RHN er universitetsklinik ved Århus universitet og har en egen forskningsenhed. RHN har også udviklings- og uddannelsesenheder involveret i den fortsatte udvikling af neurorehabiliteringen i Danmark.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er regional og højtspecialiseret hospital i neurorehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade eller tilgrænsende lidelser. RHN er universitetsklinik ved Århus universitet og har en egen forskningsenhed. RHN har også udviklings- og uddannelsesenheder involveret i den fortsatte udvikling af neurorehabiliteringen i Danmark.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringscenter, der organisatorisk er opdelt i 4 klinikker med hver sit speciale inden for neurorehabiliteringen.

De 4 klinikker er:

1) Klinik for tidlig neurorehabilitering behandler akut hjerneskadede patienter med extracerebrale skader (respiratoriske; endokrinologiske og renale) såvel som infektioner. Patienterne diagnosticeres, monitoreres og behandles sideløbende med, at den tidlige neurorehabilitering iværksættes. Klinikken er opbygget med i alt 10 behandlingspladser. Behandlingspladserne er opdelt i forskellige grupper, afhængig af patientens kliniske tilstand.

2) Kognitiv Klinik har overvejende patienter med kognitive forstyrrelser, f.eks. hukommelse, koncentration og forestillingsevne. Klinikken råder i alt over 36 sengepladser. Speciale er behandling af kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, der er en direkte eller indirekte følge af en hjerneskade. Kognitiv neurorehabilitering bygger på neurologi og neuropsykologi og tager som sådan udgangspunkt i den nyeste viden om hjernens funktionelle organisation.

3) Sensomotorisk klinik har 22 behandlingspladser til højt specialiseret central neurorehabilitering (landsdelspladser) og 10 behandlingspladser til højt specialiseret decentral neurorehabilitering (regionspladser).

Udover den kliniske praksis er der tæt integrering af forskningsenheden, udviklingsenheden og uddannelsescenter

Kort og godt

Adresse

Voldbyvej 15
8450 Hammel

Region

Midtjylland

Telefon

31718138

Mere information

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, er en uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser og efteruddannelser samt erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter.
Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, er en uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser og efteruddannelser samt erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter.

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, har uddannelser på både fuldtid og deltid. EASJ udbyder 25 fuldtidsuddannelser og en lang række deltidsuddannelser og har omkring 3000 ”årsstuderende”  på fuldtidsområdet. Dertil kommer studerende og kursister på deltidsområdet.

EASJ udbyder videregående uddannelser, men også erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter. Fælles for alle aktiviteterne er, at de er dybt forankrede i praksis, det vil sige de beskæftigelsesområder, som uddannelserne retter sig mod.

 

Kort og godt

Adresse

Lyngvej 19-21
4600 Køge

Region

Sjælland

E-mail

Telefon

50762603

Mere information

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sønderborg består af 8 lokalbiblioteker og 1 hovedbibliotek, hvor borgerne har adgang til viden både i digital og fysisk form. Bibliotekerne i Sønderborg Kommune afholder arrangementer for både børn og voksne.
Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sønderborg

Biblioteket Sønderborg består af 8 lokalbiblioteker og 1 hovedbibliotek, hvor borgerne har adgang til viden både i digital og fysisk form. Bibliotekerne i Sønderborg Kommune afholder arrangementer for både børn og voksne.

Bibliotekernes arrangementer er omfattet af biblioteks lovens krav om kvalitet, aktualitet og alsidighed. Det tilstræbes at bibliotekerne på den baggrund også beriger og bidrager til, at kommunens borgere har adgang til kulturelle arrangementer i hele kommunen.

Biblioteket Sønderborgs formål med at afholde kulturelle arrangementer er, at give brugerne oplevelser, der kan underholde, inspirere, oplyse og forundre.

Kort og godt

Adresse

Kongevej 19
6400 Sønderborg

Region

Syddanmark

Telefon

88724200

Herning Bibliotekerne

Biblioteket er Herning Kommunes port til verdens viden og kultur og et oplevelsessted for kommunens borgere.
Herning Bibliotekerne

Herning Bibliotekerne

Biblioteket er Herning Kommunes port til verdens viden og kultur og et oplevelsessted for kommunens borgere.

På biblioteket kan man låne fag- og skønlitteratur, film, musik, spil - men biblioteket er også byens centrale mødested; et rum til fordybelse og læring, oplevelse og forundring, debat, snak, inspiration for alle og til alle.

Biblioteket er et indendørs byrum - en forlængelse af gågaden - og arkitekturen er nytænkt og moderne.
Det nye bibliotek er en trafikskaber i Herning C. Her knyttes trafikknudepunkterne, banegården og busstationen med gågadeområdet og byens mange uddannelsesinstitutioner.

Kort og godt

Adresse

Østergade 8
7400 Herning

Region

Midtjylland

Telefon

+4525768900

KøgeBibliotekerne

Køge Bibliotekerne sætter fokus på bibliotekets kulturelle og læringsmæssige betydning.
KøgeBibliotekerne

KøgeBibliotekerne

Køge Bibliotekerne sætter fokus på bibliotekets kulturelle og læringsmæssige betydning.

Køge Bibliotekerne består af Køge Bibliotek, Herfølge og Borup Biblioteker. Desuden har vi Rishøj minibibliotek, som  er med i Forskningens Døgn.

Kort og godt

Adresse

Kirkestræde 18
4600 Køge

Region

Sjælland

Telefon

56672800

Mere information

Videncenter for Sang

Videncenter for Sang har til formål systematisk at indsamle, bearbejde og formidle viden om sang med henblik på at fremme sangen i Danmark og medvirke til at sikre kvalitet af den viden og de færdigheder, som kan understøtte denne udvikling. Videncenter for Sang er en del af Sangens Hus.
Videncenter for Sang

Videncenter for Sang

Videncenter for Sang har til formål systematisk at indsamle, bearbejde og formidle viden om sang med henblik på at fremme sangen i Danmark og medvirke til at sikre kvalitet af den viden og de færdigheder, som kan understøtte denne udvikling. Videncenter for Sang er en del af Sangens Hus.

Kort og godt

Adresse

Nørregade 7D
7400 Herning

Telefon

51895270

Solrød Bibliotek

Solrød Bibliotek er for alle! På biblioteket kan du læse aviser og tidsskrifter, lave gruppearbejde, hygge dig med spil og meget mere. I cafeen kan du i automaten købe en kop varm kaffe eller kakao. Du kan deltage i bibliotekets mange arrangementer for både børn og voksne. Du har også gratis adgang til pc’er eller til trådløst netværk og kan printe, scanne, fotokopiere.
Solrød Bibliotek

Solrød Bibliotek

Solrød Bibliotek er for alle! På biblioteket kan du læse aviser og tidsskrifter, lave gruppearbejde, hygge dig med spil og meget mere. I cafeen kan du i automaten købe en kop varm kaffe eller kakao. Du kan deltage i bibliotekets mange arrangementer for både børn og voksne. Du har også gratis adgang til pc’er eller til trådløst netværk og kan printe, scanne, fotokopiere.

Kort og godt

Adresse

Solrød Center 4
2680 Solrød Strand

Region

Sjælland

E-mail

Telefon

20896101

Mere information

Dagbladet Information

Dagbladet Information er forum for det frie ord i avis, arrangementer og øvrige aktiviteter.
Dagbladet Information

Dagbladet Information

Dagbladet Information er forum for det frie ord i avis, arrangementer og øvrige aktiviteter.

Information arbejder for at styrke forskningsformidlingen, hvor vi afholder Ph.d. Cup med DR, medieskoler for yngre forskere samt i arrangementserier, der tager deres udgangspunkt i forskere og forskning.

 

Kort og godt

Adresse

Store Kongensgade 40C
1264 København K

Region

Hovedstaden

Telefon

22767305

Mere information

Københavns Universitet

Københavns Universitet , SCIENCE og SUND
Københavns Universitet

Københavns Universitet

Københavns Universitet , SCIENCE og SUND

Kort og godt

Adresse

Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Region

Hovedstaden

Telefon

21151920

Mere information

Avedøre Bibliotek

Avedøre Bibliotek er en del af HvidovreBibliotekerne.
Avedøre Bibliotek

Avedøre Bibliotek

Avedøre Bibliotek er en del af HvidovreBibliotekerne.

Kort og godt

Adresse

Bødkerporten 6A
2650 Hvidovre

Region

Hovedstaden

Telefon

28104947

Mere information

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er skabt i 1974 og har i dag campusområder i Aalborg, Esbjerg og København og mere end 17.000 studerende. AAU udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. AAU er engageret i lokale, regionale og nationale problemer og satser aktivt på internationalt samarbejde.
Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) er skabt i 1974 og har i dag campusområder i Aalborg, Esbjerg og København og mere end 17.000 studerende. AAU udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. AAU er engageret i lokale, regionale og nationale problemer og satser aktivt på internationalt samarbejde.

Kort og godt

Adresse

Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø

Region

Nordjylland

Telefon

99407332

Mere information

Energimuseet

Oplevelser med energi for alle.
Energimuseet

Energimuseet

Oplevelser med energi for alle.

Kort og godt

Adresse

Bjerringbrovej 44, Tange
8850 Bjerringbro

Region

Midtjylland

Telefon

86684211

Mere information

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vores mål er at uddanne arkitekter, der ved at gå i dialog med samfundet, kan udvikle fremtidens fysiske rammer.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus er en selvstændig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vores mål er at uddanne arkitekter, der ved at gå i dialog med samfundet, kan udvikle fremtidens fysiske rammer.

Vi tilbyder undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau inden for arkitektur og det arkitektfaglige område. Derudover udbyder vi en række videreuddannelses- og specialiseringskurser for færdiguddannede arkitekter, designere og lignende.

Uddannelsen og skolens forskning er funderet i en professionel arkitektpraksis med en klar kunstnerisk og forskningsbaseret tilgang til arkitektur. Vi uddanner arkitekter som er efterspurgt nationalt såvel som internationalt.

Arkitektskolen har ca. 800 studerende og beskæftiger ca. 145 medarbejdere.

Kort og godt

Adresse

Nørreport 20
8000 Århus C

Region

Midtjylland

E-mail

Telefon

89360176

Mere information