Brugerrettigheder

Hvordan bruger og opbevarer Forskningens Døgn dine persondata?

I forbindelse med oprettelse af et foredrag har du indtastet nogle oplysninger på vores hjemmeside, og vi vil i den forbindelse vejlede dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret personoplysninger om dig i vores it-system.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Du har selv ansvaret for, at de indsendte oplysninger er korrekte, samt at materialet ikke overtræder tredjeparts rettigheder eller på anden måde er i strid med gældende lovgivning. Herunder at du må bruge de billeder, du uploader på hjemmesiden. 

Generelle informationer
Uddannelses- og Forskningsministeriet er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som ministeriet foretager i forbindelse med behandling af din registrering på hjemmesiden forsk.dk. Ministeriets kontaktoplysninger er:

Uddannelses-og Forskningsministeriet
Børsgade 4
1215 København K
CVR: 16805408
E-mail: forsk@ufm.dk
Hjemmeside: www.ufm.dk

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af din registrering, kan du kontakte sekretariatet for Forskningens Døgn. Ministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

På e-mail: DPO@ufm.dk
På telefon: 72 31 89 09
Postadresse Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Behandling af dine personoplysninger
Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler oplysninger som led i afholdelsen af Forskningens Døgn. 

Ministeriet behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din registrering til Forskningens Døgn. Der vil oftest være tale om almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Hvordan vi bruger dine oplysninger
De personoplysninger, som du oplyser i formularen, offentliggøres på hjemmesiden i forbindelse med offentliggørelse af foredragskataloget på Forskningens Døgns hjemmeside forsk.dk.

Dine personoplysninger sendes på mail til de rekvirenter, som booker dit foredrag, med henblik på den videre koordinering af foredraget. Ud over rekvirenterne, der booker dit foredrag, videregives informationerne ikke til tredjepart, med mindre at du giver samtykke til dette. 

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes på hjemmesiden og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forhold til din interesse i stille op i Bestil en Forsker-ordningen de efterfølgende år. 

Retten til at trække samtykke tilbage
Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Oplysninger om, at samtykke trækkes tilbage, skal sendes til forsk@ufm.dk . Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder her