Brugerrettigheder

Hvordan bruger og opbevarer Forskningens Døgn dine persondata?

I forbindelse med din booking af et foredrag i forbindelse med Forskningens Døgn har du indtastet nogle oplysninger på vores hjemmeside, og vi vil i den forbindelse vejlede dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret personoplysninger om dig i vores it-system.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Generelle informationer
Uddannelses- og Forskningsministeriet er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som ministeriet foretager i forbindelse med behandlingen af din registrering på hjemmesiden forsk.dk. Ministeriets kontaktoplysninger er:

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Børsgade 4
1215 København K
CVR: 16805408
E-mail: forsk@ufm.dk
Hjemmeside: www.ufm.dk

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af din booking, kan du kontakte sekretariatet for Forskningens Døgn. Ministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

På e-mail: DPO@ufm.dk
På telefon: 72 31 89 09
Postadresse Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Behandling af dine personoplysninger
Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler oplysninger som led i afholdelsen af Forskningens Døgn. 

Ministeriet behandler de oplysninger, som du selv indtaster ved din booking af foredrag i forbindelse med Forskningens Døgn. Der vil oftest være tale om almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Hvordan vi bruger dine oplysninger
De personoplysninger, som du oplyser i bookingformularen, gemmes på hjemmesiden forsk.dk, indtil Forskningens Døgn er afholdt. Oplysningerne vil herefter blive slettet. 

Dine personoplysninger sendes på mail til den forsker, hvis foredrag du har booket, med henblik på at den videre koordinering af afholdelse af foredraget skal ske mellem dig og forskeren. 

Udover til forskeren, som du har booket, videregives din oplysninger ikke til tredjepart, med mindre at du giver samtykke til dette. 

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes på hjemmesiden og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forhold til din interesse for at stille op i Bestil en Forsker-ordningen de efterfølgende år. 

Retten til at trække samtykke tilbage
Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Oplysninger om, at samtykke trækkes tilbage, skal sendes til forsk@ufm.dk. Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder her