Aarhus Universitet, AU Foulum

Aarhus Universitet, AU Foulum

AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og er beliggende i Foulum, øst for Viborg.

AU Foulum huser store dele af Aarhus Universitets forskning i fødevarer og jordbrug. Forskningsemnerne omfatter husdyr, planter, fødevarer, økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi.

Forskningcentret er hjemsted for Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi samt forskergrupper fra Institut for Fødevarer, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Ingeniørvidenskab.

Kort og godt

Adresse

Blichers Allé 20
8830 Tjele

Region

Midtjylland

Telefon

22183077