Arbejdermuseet & ABA

Arbejdermuseet & ABA

Arbejdermuseet & ABA - kultur- og kunsthistorisk museum, specialarkiv og forskningsbibliotek for arbejderhistorie.

Institutionens opgave er ud fra historiske, kulturhistoriske og kunsthistoriske perspektiver at indsamle, bevare, forske i og formidle såvel arbejderklassens liv som arbejderbevægelsens virke i alle dens forgreninger.

Med en bredt anlagt forskning som grundlag skal institutionen indsamle genstande, herunder hverdagsgenstande, kunstværker, arkivalier, fotos samt andre former for dokumentation, som gennem udstillinger, publikationer og anden formidling kan vise arbejderbevægelsens historie, arbejdernes levevilkår, herunder dagligliv, boligforhold, arbejdsforhold og organisationsforhold, organisationernes virke og historie samt andre sider af arbejderklassens liv, således at der skabes et alsidigt og dækkende billede af arbejdernes og deres organisationers forhold op til nutiden.

Kort og godt

Adresse

Rømersgade 22
1362 København K

Region

Hovedstaden