Guderup Bylaug

Guderup Bylaug

Guderup Bylaug formål er at fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlende byudvikling og turistindsats i Guderup og omegn (Egen Sogn). Bylaugets formål er at være med til at udvikle Guderup og omegn til gavn for handel, kultur, bosætning, natur og turisme.

Guderup Bylaugs vision er at medvirke til, at Guderup og omegn fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. Vi ønsker en by, som byens borgere kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende fem områder:

  • Byudvikling
  • Foreningsliv
  • Fritidsliv
  • Erhverv
  • Turisme.

Guderup Bylaug er en upolitisk forening, der baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation med alle involverede parter, formidler relevant information til områdets beboere, foreninger, institutioner og virksomheder. Ligeledes medvirker Bylauget ved deltagelse i byudviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber.

Kort og godt

Adresse

Østergade 7 Guderup
6430 Nordborg

Region

Syddanmark

Telefon

50996145